Fremtidens obligasjonshandel

Vår online obligasjonshandel reduserer tidkrevende og dyre mellomledd, og gir våre investorer direkte tilgang til globale obligasjonstilbydere og europeiske børser via vår prisvinnende handelsplattform, SaxoTraderGO.

PRØV GRATIS DEMO

Beste eksekvering

Du styrer handelen, og vi fasiliteter den beste prisen*. Vår plattform tilbyr automatisk tilgang til utallige børser og likviditetstilbydere, slik at handelen blir utført til de beste betingelsene på det tidspunktet.

* Beste tilgjengelige pris fra opptil 40 globale obligasjonstilbydere og store børser, innhentet av Saxo Banks algoritme.

Global tilgang

Vår bredde stopper ikke ved de store valutaer og markeder. I tillegg til stats- og selskapsobligasjoner fra USA og Europa, får du tilgang til et utvalg high yield- og Emerging Markets-obligasjoner som inkluderer Latin Amerika, APAC, og MENA. 

Troverdighet og service

Ja, vår handelsteknologi og muliprodukts-handelplattform er troverdig, men det går lengere enn det. Virkelig troverdighet innebærer likviditet, transparente priser, markedstilgang, og langsiktige kunderelasjoner med fokus på topp service.

Market Standard Active*
European government bonds 0.20%
(minimum 80 EUR)**
0.05%
(minimum 50 EUR)**
US government bonds*** 0.20%
(minimum 80 EUR)**
0.05%
(minimum 50 EUR)**
European and US corporate bonds 0.20%
(minimum 80 EUR)**
0.10%
(minimum 50 EUR)**
Emerging Markets bonds 0.20%
(minimum 80 EUR)**
0.10%
(minimum 50 EUR)**

* Please contact your account executive for more information.

** The equivalent if traded in another currency.

*** For US government bonds there is an additional external execution fee of 0.0004% embedded in the price.

Client

Saxo Bonds
Robotics

Order

Best price

Request

Pricing

Tier 1 banks

* * Beste tilgjengelige priser fra opptil 40 globale obligasjonstilbydere og store børser, innhentet av Saxo Banks algoritme.

Sømløs obligasjonshandel- utnytt Saxo Banks multi-produktsmodell

I Saxo Bank er obligasjoner behandlet som de andre aktivaklasser. Du får tilgang til obligasjonsmarkedene - og din obligasjonsbeholdning - med de samme verktøyene som du har for dine andre aktiva. Dette er mer enn bare praktisk. Det betyr at du kan bruke dine obligasjoner som sikkerhet ved handel på margin, eller som direkte sikring av din valutarisiko fra en enkelt konto. Med Saxo Bank er handel og investering ufattelig enkelt, og så mangfoldig som du måtte ønske.

LAST NED PDFSE VIDEO

Personer som så på dette produktet, så også på:

Ekspertise når du trenger den

Bruk Academy som din primære kilde til lett tilgjengelig kunnskap, supplert med små videosnutter, kurs, spørsmålsoppgaver for å fastsette fremgangen din, hurtigstartveiledninger og mer. Academy er en egen læringshub der du har støtten du trenger for å lære i eget tempo.

Alt Academy-opplæringsmateriell er utviklet av ekspertene våre, og vi samarbeider med kundene våre for å utvikle nytt og relevant materiell. Dette betyr at du alltid har oppdatert informasjon som grunnlag når du handler. Bli med i Academy, og bidra til at det vokser!

Gå til Academy

Handle på en prisbelønnet plattform​

Uansett hvordan handlestilen din er, har vi et grensesnitt som gjør at du kan følge med på markedene og ta trygge beslutninger. Etter nesten 50 priser og anerkjennelser leverer vi fortsatt teknologien, produktene og tjenestene som skiller oss fra konkurrentene.

Finn ut mer

Online Bond Trading FAQ

Hvilke obligasjoner kan jeg handle?

Med Saxo Bank får du direkte tilgang til de mest handlede stats- og selskapsobligasjonene i Europa, Asia, Midtøsten og Afrika. Utover dette får du også tilgang til et antall latinamerikanske obligasjoner. Samlet kan du handle mer enn 3.000 forskjellige obligasjoner online, og vi utvider hele tiden tilbudet vårt så du i fremtiden får direkte tilgang til enda flere obligasjoner.

Hva om en obligasjon ikke er tilgjengelig for online handel?

Saxo Bank tilbyr handel med i alt 33.000 obligasjoner ved bruk av offline telefonhandel, så du kan høyst sannsynlig også handle akkurat den obligasjonen som du er interessert i. Du er velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon om bestemte obligasjoner. Hvis en obligasjon utelukkende er tilgjengelig gjennom telefonhandel vil den uansett fremgå av din kontooversikt på plattformen.

Hva er handelstidene for online obligasjonshandel?

Du kan handle obligasjoner 24 timer i døgnet på hverdager hvis det underliggende markedet er åpent. Handelstidene vil i utgangspunktet være dagtimene på de aktuelle markedene der likviditeten er best og handelen er størst. F.eks. er det åpent for handel med europeiske obligasjoner i dagtimene i Europa.

Hvor og hvordan finner Saxo Bank de beste obligationskursene ved online handel?

Obligasjoner handles primært på de internasjonale OTC ("over-the-counter") markedene og altså ikke primært på sentrale børser som aksjer. Derfor trekker Saxo Bank på sitt globale nettverk av mer enn 40 av de største investeringsbankene og større aktører på obligasjonsmarkedet for å finne de beste obligasjonskursene til deg. Du kan få ytterligere informasjon under punktet "Hvordan virker en markedsordre?".

Hva er den maksimale handelsstørrelsen?

For de fleste obligasjoner gjelder en fast maksimal handelsstørrelse som avhenger av forholdende på det underliggende obligasjonsmarkedet. Grensene varierer fra 1 million € (euro) på selskapsobligasjoner og 25 millioner € (euro) eller høyere på statsobligasjoner.

Hva er minimumsstørrelsen på obligasjonshandler?

Minste handelsstørrelse varierer fra obligasjon til obligasjon, men er typisk 50.000, 100.000 eller 200.000 i obligasjonens valuta. Du kan finne minste handelsstørrelser og tickstørrelser for hver obligasjon under fanen Konto og deretter punktet Handelsbetingelser i undermenyen til venstre i SaxoTraderGO. Du finner også minste handelsstørrelsen i handelsvinduet. Vi tilbyr også handel med obligasjoner med lavere handelsstørrelser. Den laveste handelsstørrelse vil alltid være 10.000 € (euro) eller $ (amerikanske dollar).

Kan jeg handle på den kursen jeg ser på plattformen?

Du har tilgang til en veiledende kurs for obligasjonshandel på plattformen. Den veiledende kursen blir stilt på bakgrunn av veiledende kurser i OTC markedet for obligasjoner. Derfor kan den endelige handelskursen variere fra den veiledende kursen. Du kan lese mer under punktet "Hvordan virker en markedsordre?". Kursen som brukes i kontooversikten din er en veiledende kurs som baseres på kursene ved handelsdagens slutt. Denne kursen kan derfor skille seg fra den endelige handelskursen og den veiledende kursen du kan se i handelsvinduet.

Hvordan virker en markedsordre?

Ordretypen "Marked" er satt som standardordretypen når du handler obligasjoner. Markedsordrer på obligasjoner gjennomføres i motsetning til aksjer ikke på en sentral børs. Med Saxo Bank gjennomføres en markedsordre derimot gjennom en online auksjon der de største investeringsbankene og obligasjonshandlerne konkurrerer om å stille deg den beste kursen. En markedsordre vil som regel bli gjennomført på enten den veiledende eller en bedre kurs. Hvis ordren ikke kan gjennomføres innenfor 45 sekunder vil ordren annulleres automatisk. Det er ikke mulig å endre utløpstiden på markedsordrer.

Hva skjer hvis en ordre annulleres?

Hvis Saxo Banks handelssystem ikke finner en kurs som er bedre enn eller lik den maksimale veiledende kursen, vil ordren annulleres automatisk. Hvis ordren annulleres kan du alltid kontakte oss for ytterligere informasjon om mulighetene for å handle den relevante obligasjonen. Normalt er en markedsordre bare aktiv i 30 til 45 sekunder, deretter annulleres den automatisk.

Hvordan virker en grenseordre?

Når du plasserer en grenseordre vil den automatisk sendes til den børsen der obligasjonen forventes å bli handlet mest. Grenseordre brukes som regel hvis man ønsker å handle på en annen kurs enn den veiledende kursen. Grenseordre kan kun sendes til én børs om gangen, så det kan oppstå situasjoner der det i grenseordrens løpetid kan finnes bedre kurser på andre børser eller hos en annen aktør i OTC markedet. Derfor bør du alltid vurdere hvor lang tid du ønsker at en eventuell grenseordre skal være aktiv.

På hvilke obligasjoner kan du plassere grenseordre?

Det er kun mulig å plassere grenseordre på utvalgte obligasjoner med tilstrekkelig handel på den underliggende børsen. For ytterligere informasjon om grenseordre på de forskjellige børsene er du velkommen til å kontakte oss.

Er andre typer tilgjengelige?

Det er for tiden ikke mulig å bruke andre ordretyper.

Kan jeg se grafer for kursutviklingen på obligasjoner?

Dessverre er det for tiden ikke tilgang til kursgrafer.

Kan jeg oppleve at min ordre bare delvis gjennomføres?

Ved bruk av både grense- og markedsordre får du alltid gjennomført enten hele ordren eller ingenting av den. Du risikerer altså ikke å få delt ordren opp i flere forskjellige handler. Din ordre blir gjennomført helt eller ikke i det hele tatt.

Hvordan håndteres mine ordrer?

Hele handels- og ordresystemet fungerer automatisk og fullelektronisk ved hjelp av den nyeste handelsteknologien.​

Hva betaler jeg for å handle?

Kurtasjevilkårene for handel med obligasjoner er som følger:

Marked Standard Active*

Europeiske statsobligasjoner

0.20%
(minimum 80 EUR)**

0.05%
(minimum 50 EUR)**

Amerikanske statsobligasjoner***

0.20% 
(minimum 80 EUR)**

0.05%
(minimum 50 EUR)**

Europeiske og amerikanske selskapsobligasjoner

0.20%
(minimum 80 EUR)**

0.10%
(minimum 50 EUR)**

Emerging Markets obligasjoner

0.20%
(minimum 80 EUR)**

0.10%
(minimum 50 EUR)**

* Vennligst kontakt din kontaktperson for mer informasjon.
** Eller tilsvarende i en annen valuta.
*** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for adgang til markedet.​
Avgiften utgjør mellom 0,000335% og 0,0004%.

Er det ytterligere kostnader forbundet med obligasjonshandel?

Utover kurtasje skal det også betales depotgebyr for oppbevaring av obligasjoner på kontoen. Få den fulle oversikten ved å klikke her.​

Produktrisiko

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Obligasjoner kategoriseres som grønne, gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriseringen av det individuelle instrumentet og det gjeldende risikonivået, kan du se 'produktrisikokategoriseringen' under de generelle forretningsvilkårene.

Generelle forretningsvilkår

Ansvarsfraskrivelse

For de fleste obligasjoner, spesielt selskapsobligasjoner, er ikke salgs- eller kjøpsprisene offentlig tilgjengelige og transparente, fordi mesteparten av handlingen foregår utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner handles OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC-handelsbetingelser gjelder. Se Saxo Banks retningslinjer for utførelse hvis du vil ha mer informasjon.

Er du klar for å handle?

Du er bare noen klikk fra å oppleve nettbasert handel med Saxo Bank.

Åpne konto

Prøv plattformen

Åpne en gratis demokonto, og prøv alle funksjonene uten forpliktelser.

Prøv gratis demo

Trenger du hjelp?

Vi er klare til å hjelpe deg. Kontakt oss nedenfor.

Tlf. +47 80 05 81 44