Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

Klager

Hvis du som klient eller potensiell klient hos Saxo Bank A/S har tatt opp et spørsmål eller et problem med Saxo Bank A/S med for eksempel din kontoansvarlige eller en annen medarbeider hos Saxo Bank A/S uten å motta et tilfredsstillende svar, kan du sende inn en klage til Saxo Bank A/S.

Send en skriftlig klage på følgende adresse:

Attn: Complaints
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Denmark

Eller via e-post til complaints@saxobank.com

Hvis du ikke er fornøyd med responsen på klagen, kan du sende inn en klage direkte til den danske klageenheten for banktjenester:

 
Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
DK-1022 København K
Denmark
www.pengeinstitutankenaevnet.dk