Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

 • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
 • Teknisk analyse
 • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

Risikoadvarsel

Handel med produkter og tjenester fra Saxo Bank kan i tillegg til gevinster også medføre tap, selv om anbefalingen er fulgt. Spesielt handel med girede produkter, inkludert, men ikke begrenset til, fremmed valuta, derivater og råvarer, kan være svært spekulativ, og både tap og gevinster kan endres kraftig og uten forvarsel.

Spekulativ handel passer ikke for alle investorer

Eventuelle beskrivelser i en publikasjon angående risiko knyttet til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, verken kan eller skal oppfattes som en uttømmende redegjørelse for eller beskrivelse av alle risikoene som gjelder for produktet eller tjenesten. Saxo Bank Group oppfordrer på det sterkeste til at alle mottakere som vurderer handel med selskapets produkter og tjenester, kontinuerlig søker finansiell rådgivning før eventuelle investeringer eller transaksjoner inngås.

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tar ikke i sine publikasjoner hensyn til bestemte mottakeres investeringshensyn, spesielle investeringsmål, økonomisk situasjon og spesifikke behov og krav. Derfor er alle publikasjoner fra Saxo Bank Group, med mindre annet uttrykkelig fremgår, kun ment for informasjons- og/eller markedsføringsformål, og skal ikke tolkes som:

 • råd angående virksomhet, økonomi, investering, sikkerhet, juridiske spørsmål, lovgivende spørsmål eller skatte- og regnskapsspørsmål
 • en anbefaling eller handelsidé, eller
 • andre typer oppfordringer til å handle, investere eller divestere på bestemte måter
  (samlet kalt "Anbefalinger").

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på bakgrunn av investeringer som er basert på en oppfattet anbefaling.

Ingen erklæring, ingen garanti

Saxo Bank Group iverksetter alle rimelige tiltak for å innhente informasjon fra pålitelige kilder, men alle publikasjoner leveres "slik de er", uten erklæring eller garanti av noe slag (verken uttrykt eller underforstått), og Saxo Bank Group fraskriver seg alt ansvar for publikasjoner som ikke er fullstendige, nøyaktige, passende og relevante for mottakeren. Saxo Bank Group fraskriver seg spesifikt ansvar i forhold til abonnenter, klienter, partnere, leverandører, motparter og andre mottakere for følgende:

 • nøyaktigheten i eventuelle markedstilbud,
 • enhver forsinkelse, unøyaktighet, feil, avbrytelse eller utelatelse i forhold til markedstilbud, og
 • eventuell tilbaketrekking av markedstilbud.

Publikasjonene fra Saxo Bank Group oppdateres ikke etter utgivelse, og kan på grunn av endrede omstendigheter bli unøyaktige og potensielt villedende etter en viss tidsperiode. Dette kan dreie seg om alt fra sekunder og minutter til dager, uker og måneder, avhengig av informasjonen. Saxo Bank Group gir ingen garantier for, og påtar seg ikke noe ansvar i forhold til mottakere for, publikasjoner som blir utdaterte.

Hvis en publikasjon har blitt utdatert, har Saxo Bank Group ingen plikt til å gjøre følgende:

 • oppdatere publikasjonen,
 • informere mottakerne om publikasjonen, eller
 • utføre andre handlinger.

Publikasjoner kan være basert på forfatterens personlige utgangspunkt, og reflekterer ikke oppfatningene til Saxo Bank Group. Saxo Bank Group forbeholder seg retten til etter eget skjønn å trekke tilbake eller endre enhver publikasjon eller informasjon når som helst, uten forvarsel (forutgående eller etterfølgende).

Risikoer med Internett-handel

Det er risikoer forbundet med bruk av et Internett-basert system for handelsutførelse, herunder svikt i maskinvare, programvare og Internett-tilkobling. Siden Saxo Bank ikke kontrollerer signalstyrken, dekning eller ruting via Internett, konfigurasjon av utstyret ditt eller påliteligheten i tilkoblingene, kan vi ikke være ansvarlige for kommunikasjonsfeil, forstyrrelser eller forsinkelser under handel via Internett. Saxo Bank benytter sikkerhetskopisystemer og planer i tilfelle uforutsette hendelser for å minimere muligheten for systemfeil, og handel via telefon er også tilgjengelig.

Bruk av webområdet

Enhver bruk av webområder fra Saxo Bank Group er underlagt Saxo Bank Groups vilkår for bruk, slik de endres fra tid til annen, og bestemmelser om opphavsrett (copyright) slik de endres fra tid til annen, og disse skal anses som en integrert del av denne fraskrivelsen.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på bakgrunn av enkeltpersoners eller enheters tilgang til, eller mangel på tilgang til, webområder tilhørende Saxo Bank Group. Denne begrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på datamaskinutstyr og datasystemer forårsaket av virus, skadelig programvare og andre skadelige datamaskinkoder.

Det å konsultere et webområde fra Saxo Bank Group utgjør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen plikt til eller ansvar i forhold til enkeltpersoner eller enheter som et resultat av bruken av webområder fra Saxo Bank Group.