Velg den prisstrukturen
som passer deg.

I Saxo Bank kan du velge den prisstrukturen som passer deg.

Les mer


Tilpasset likviditet

Som aktive markedsaktører kan vi tilby likviditet for hver enkelt kunde takket være 20 års relasjoner med ledende banker i valutamarkedet. Handle med en lang rekke store, små og eksotiske valutapar, i micro-lots eller markedsstørrelser.

Rask utførelse

Opplev forskjellen nøyaktig utførelse gjør. Med Saxo er alle handler dekket av optimal nøyaktighet og lav feilmargin. Det betyr at priser som er merket med grønt på Saxo-plattformen, gjenspeiler faste priser som ikke endres under vanlige markedsforhold.

Risikostyring

Følg med direkte på utviklingen for alle produkter via Saxo-plattformen. Våre avanserte verktøy for risikostyring gir deg oversikt over handelspotensialet gjennom å vise marginutnyttelsen, fortjeneste/tap med mer, og alt i sanntid
​​​

Produkter

All products

Produktrisiko


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko. Se også 'produktrisikokategoriseringen' under de generelle forretningsvilkårene. Generelle forretningsvilkår ​​