​Vilkår for obligasjonshandel

Kommisjoner for offline-handel

 

Obligasjoner er handlet med følgende kurtasje for kjøp og salg (av total verdi):

​Commission ​Minimum Commission
​0.08% ​EUR 80

Minimum handelsstørrelse

 

Minimums handelsstørrelse for hver obligasjonshandel godtatt av Saxo Bank er EUR 50,000 eller tilsvarende i andre valutaer.

Depotgebyr

 

For obligasjonsposisjoner påløper det et årlig depotgebyr.

Depotgebyrer belastes kvartalsvis (ved bruk av sluttkursen den siste handelsdagen hvert kvartal), eller ved utgang fra obligasjonsposisjonen, der kunden blir belastet tilsvarende en brøkdel av kvartalsgebyrer for perioden vedkommende har holdt obligasjonen.

Bruk av obligasjoner som sikkerhet for marginhandel

 

Saxo Bank tillater obligasjoner som sikkerhet for marginhandel (med Valuta, CFD, Futures eller Kontraktsopsjoner). Sikkerhetsverdien tilgjengelig for marginhandel avhenger av ratingen på obligasjonen, som vist under:

​Definition ​Margin Collateral
​Highest Rating ​95%
​Very High Quality ​90%
​High Quality ​80%

Obligasjoner med lavere rating vil ikke bli akseptert som sikkerhet for marginhandel. Hvis du er usikker på sikkerhetsverdien for en spesiell obligasjonsposisjon, vennligst send oss en email nordictrading@saxobank.com eller kontakt kontaktperson.

Kupongbetalinger

Kupongutbetalinger fra obligasjonsposisjoner vil bli kredittert kundens konto, minus tilbakeholdt skatt (hvis noen).

Target Spreads

For de fleste obligasjoner, spesielt virksomhetsobligasjoner, bid og offer priser offentlig tilgjengelig og transparent, siden majoriteten av handelen finner sted utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner blir handlet OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC handelsvilkår er derfor gjeldende. Vennligst se Saxo Banks rettningslinjer for mer informasjon. 
 
Obligasjonstype: Forventet rating: Kommisjon: Target spread​ Eksempel bid/ask:
Corporate Bonds (Investment Grade and short maturity) and Developed Markets Government Bonds ​Higher than BBB 8 bps.​ 30-60 bps.​ 114.00/114.60​
Corporate Bonds (High Yield) and Emerging Markets Government Bonds ​Lower than BBB 8 bps.​ 20-80 bps.​ 98.00/98.70​
Hybrids and CoCo bonds 8 bps.​ 80-200 bps.​ 102.50/104.00​
Target spreadene some r indikert over er minimum spreader og basert på normale markedsforhold, og spreaden for hver handel er derfor alltid kjent
Updated 16th May, 2013