Grad av sikkerhetsstillelse

Benytte obligasjoner til marginhandel

Saxo Bank tillater at en prosentandel av en investering i spesifikke obligasjoner kan benyttes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien til en obligasjonsposisjon avgjøres av en vurdering av den enkelte obligasjon, som beskrevet nedenfor:

Vurderingsdefinisjon*​​​Prosentvis sikkerhetsstillelse
Høyeste vurdering (AAA)​0.95%
Veldig høy kvalitet (AA)​0.90%
​Høy kvalitet (A)​0.80%
*som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av obligasjonsposisjonen markedsverdi med en A-vurdering kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFDer eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller fjerne bruken av obligasjonsposisjonen som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller ønske om utdypelse av vurderingskriterier for en bestemt eller potensiell obligasjon, vennligst send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt din kontaktperson i Saxo Bank.

Updated 26 October, 2016

Produktrisiko

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Obligasjoner kategoriseres som grønne, gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriseringen av det individuelle instrumentet og det gjeldende risikonivået, kan du se 'produktrisikokategoriseringen' under de generelle forretningsvilkårene.

Generelle forretningsvilkår

Ansvarsfraskrivelse

For de fleste obligasjoner, spesielt selskapsobligasjoner, er ikke salgs- eller kjøpsprisene offentlig tilgjengelige og transparente, fordi mesteparten av handlingen foregår utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner handles OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC-handelsbetingelser gjelder. Se Saxo Banks retningslinjer for utførelse hvis du vil ha mer informasjon.