Kurtasje for obligasjonshandel

Online handel

MarkedStandard Active*
Europeiske statsobligasjoner0,20%
(min. 80 EUR)**
0,05%
(min. 50 EUR)**
Amerikanske statsobligasjoner*** 0,20%
(min. 80 EUR)**
0,05%
(min. 50 EUR)**​
Europeiske og amerikanske selskapsobligasjoner0,20%
(min. 80 EUR)**
0,10%
(min. 50 EUR)**
Emerging markets obligasjoner 0,20%
(min. 80 EUR)**
0,10%
(min. 50 EUR)**

 

* Vennligst kontakt din kontaktperson for mer informasjon.

** Eller tilsvarende i en annen valuta.​

*** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Offline handel (telefon)

MarkedStandardActive*
Amerikanske statsobligasjoner***0,20%
(min. 80 EUR)**
0,05%
(min. 50 EUR)**
Andre stats- og selskapsobligasjoner0,20%
(min. 80 EUR)**
0,10%
(min. 50 EUR)**

 

​* Vennligst kontakt din kontaktperson for mer informasjon.

​** Eller tilsvarende i en annen valuta.​

*** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Updated 25 October, 201​6​

Produktrisiko

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Obligasjoner kategoriseres som grønne, gule eller røde produkter avhengig av det individuelle instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriseringen av det individuelle instrumentet og det gjeldende risikonivået, kan du se 'produktrisikokategoriseringen' under de generelle forretningsvilkårene.

Generelle forretningsvilkår

Ansvarsfraskrivelse

For de fleste obligasjoner, spesielt selskapsobligasjoner, er ikke salgs- eller kjøpsprisene offentlig tilgjengelige og transparente, fordi mesteparten av handlingen foregår utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner handles OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC-handelsbetingelser gjelder. Se Saxo Banks retningslinjer for utførelse hvis du vil ha mer informasjon.