​Aksjeindeksførende CFD-er

Konkurransedyktige bud/tilbud-spreader

Når du handler indeksførende CFD-er hos Saxo Bank, betaler du ikke en separat kommisjon. Den eneste kostnaden du betaler, er bud/tilbuds-spreaden.

Se minimumsspreader for hver indeksførende CFD under ”Contract details” (kontraktsdetaljer) her.

Utløpende indeksførende CFD-er

Saxo Bank tilbyr for øyeblikket handel på US2000 utløpende aksjeindeksførende CFD, som gir eksponering til 2000 amerikanske Small Cap-aksjer.

US2000 indeksførende CFD sporer kursen på den underliggende Futures-kontrakten og handles med futures-markedsspreaden med et lite påslag. Ingen ytterligere gebyrer eller kommisjoner påløper, men en minimum handelsstørrelse gjelder.

US2000 indeksførende CFD utløper hvert kvartal, på samme måte som futures-kontrakten. Når en CFD er utløpt, foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet (dvs. 17.00 New York-tid).

Handelsperiode

Hos Saxo Bank kan du handle de mest populære indeksene i handelsperioden, opptil 22 timer.

Se handelsperiode for hver indeksførende CFD under ”Contract details” (kontraktsdetaljer) her.

Short-salg

Short-salg av indeksførende CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Ordretyper

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stoppordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av type Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budkursen, og stoppordrer om å kjøpe trigges på tilbudskursen.

Updated 14.01.2013

 

 

Obligasjons-CFD-er​

Futures-markedsspread

Obligasjons-CFD-er hos Saxo Bank er priset i henhold til kontraktsspreaden på den underliggende futures-kontrakten, pluss et fast påslag​

Minimum handelsstørrelse – fraksjon av en futures-kontrakt

Obligasjons-CFD-er angis i mindre lot-størrelser enn den underliggende futures-kontrakten.

Eksempel: Én Bund-futures-kontrakt pålegger en EUR 10 tick-verdi for hvert intervall i futures-prisen (0,01). Som et alternativ kan du velge å redusere tick-verdien til EUR 1 for Bund-CFD-en for samme prisintervall (0,01).

50 CFD-er er minimum handelstørrelse for obligasjons-CFD-er​

Utløpende CFD

På samme måte som futures-kontrakter utløper obligasjons-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedspris.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte obligasjons-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under "CFD on Futures Trading Conditions".​

Ordretyper

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stopp-ordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av typen Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budprisen, og stoppordrer om å kjøpe trigges ved tilbudsprisen.

Short-salg

Short-salg av obligasjons-CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.​

Kontantoppgjør

Med obligasjons-CFD-er får kundene eksponering til det underliggende instrumentet uten forvirrende fysiske oppgjør. Alle transaksjoner for obligasjons-CFD-er gjøres opp kontant.​

Updated 28 Sept 2012

Valuta-CFD-er

Futures-markedsspread

Valuta-CFD-er hos Saxo Bank er priset i henhold til kontraktsspreaden på den underliggende futures-kontrakten, pluss et fast påslag.

Minimum handelsstørrelse – fraksjon av en futures-kontrakt

Valuta-CFD-er har en minimum handelsstørrelse på 5000, noe som er betydelig lavere enn futures-kontrakten den sporer, f.eks. 1 lot av EUR/USD-future er EUR 125 000.

Minimum handelsstørrelse på USD-indeksen er 100 enheter.

Utløp

På samme måte som futures-kontrakter utløper valuta-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte valuta-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under CFD Commodities Trading Conditions og under Prices.

Ordretyper

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stoppordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av type Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budkursen, og stoppordrer om å kjøpe trigges på tilbudskursen.

Short-salg

Short-salg av valuta-CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Footer

​CFD-er for ETF-er (børshandlede fond) /
ETC-er (børshandlede råvarer)

Volumbasert kommisjon

CFD-er for ETF-er (børshandlede fond) og ETC-er (børshandlede råvarer) handles på samme måte som aksjer hos Saxo Bank.

Disse prissettes som en børskommisjon i prosent (%) som belastes den nominelle verdien av handelen, med et minimum for små handelsstørrelser.

For børser i Nord-Amerika beregnes kommisjonen som cents per kontrakt.

Gratis live børsdata

Handel med ETF CFD-er med direktestreamede kurser hos Saxo Bank krever et abonnement på de relevante børsdataene.

For å dra fordel av handel med ETF CFD-er med direktestreamede kurser gratis, må du foreta minst fire (4) CFD-handler eller aksjehandler per børs på kontoen din månedlig.

Vær oppmerksom på at dette kun er gyldig for ikke-profesjonelle tradere. Les mer om datafeedrefusjon for aktiv aksjehandel.

Ordretyper

Ordretypene som støttes for ETF-er og ETC-er, ligner på CFD-er for enkeltaksjer.

Updated 14.01.2013

​CFD-er for enkeltaksjer

Bud/tilbud-spreader og kommisjoner for aksjer

CFD for enkeltaksje følger kursen til en underliggende aksje, og dermed tilsvarer bud/tilbud-spreaden for CFD-en spreaden til den underliggende aksjen.

Når du handler CFD-er for enkeltaksje med Saxo Bank, belastes en fast kommisjon på den nominelle verdien til handelen, med et minimum for små handelsstørrelser. For børser i Nord-Amerika beregnes kommisjonen som cents per kontrakt.

Gratis live børsdata

Handel med CFD-er på kontantaksjer med direktestreamede kurser hos Saxo Bank krever et abonnement på de relevante børsdataene.
For å dra fordel av handel med CFD-er for enkeltaksje med direktestreamede kurser gratis, må du foreta minst fire (4) kontantaksje-CFD-handler på kontoen din månedlig.

Vær oppmerksom på at dette kun er gyldig for ikke-profesjonelle tradere. Les mer om datafeedrefusjon for aktiv aksjehandel.

Ordreadministrasjon

Markedsorder, limit-ordrer og stoppordrer støttes. Stop-limit og bevegelige stopp (ordren beveger seg i takt med markedet) er også tilgjengelig. Du kan også plassere betingede ”Hvis gjort” og OCO (One Cancels Other).

Markedsordrer

Saxo Bank kan velge å konvertere markedsordrer til aggressive limit-ordrer. Hensikten med dette er å overholde børsbegrensninger og interne retningslinjer.

Markedsordrer kan også være underlagt en konvertering av våre ansvarlige meglere av samme årsaker.

Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang. Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Exchange​
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)​
Athens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

Polen – Warsawa-børsen (WSE)

Broker’s Market-ordrer kan kun sendes inn til børsen under den kontinuerlige handelsfasen, med unntak av når balansering skjer. For at slike ordrer skal aksepteres, må minst én motsatt limit-ordre vente på utførelse.

En Broker’s Market-ordre skal utføres til kursen for det beste motsatte kjøpet, eller eventuelt salgsordren som venter på utførelse.

Hvis en markedsordre utføres delvis, omgjøres den ikke-utførte delen til en limit-ordre til den seneste kursen.

USA – American Stock Exchange (AMEX)

På grunn av en begrenset ordrebok på American Stock Exchange (AMEX), støtter ikke Saxo Bank markedsordrer på denne børsen. Klientene bør i stedet bruke limit-ordrer.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

Limit-ordrer

En limit-ordre er en ordre om å kjøpe en aksje til en kurs som ikke er høyere enn en forhåndsdefinert kurs, eller å selge en aksje til en kurs som ikke er lavere enn en forhåndsdefinert kurs.

En limit-ordre for kjøp kan kun utføres til limit-kursen eller lavere. En limit-ordre for salg kan kun utføres til limit-kursen eller høyere. Fordelen her er selvfølgelig at kunden kan sette en minimumskurs for å kontrollere ordren.

Stoppordrer

En stoppordre er per definisjon en ordre om å komme seg ut av (salg stopp) en posisjon eller inn i (kjøp stopp) en posisjon umiddelbart.

Saxo Bank bruker Smart Order Routing for CFD. Dette for å eksikvere ordre med tilgang til den beste likviditeten ,på tvers av handelsplasser, når ordren blir lagt.*

Stoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte investeringer hvis markedet beveger seg motsatt av en åpen posisjon.

​Stop orders are placedStop order to SELL​Stop order to BUY​
Stops on Single Stock CFDs are executed​the stop price is traded​the stop price is traded​

*Du finner flere opplysninger i dokumentet “Best eksekvering”.

Amerikanske stoppordrer (og markedsordrer)

For amerikanske markeder bruker Saxo Bank sveipe-algoritmer for å legge til likviditet fra flere arenaer enn primærbørsen. Dette innebærer at ordrer kan effektueres før handelen starter på primærbørsen.

Markedsordrer som plasseres etter 9.30 EST, blir ikke effektuert før aksjen krysses på primærbørsen.

Stoppordrer trigges på kursen for primærmarkedet og følger rutingsreglene angitt ovenfor for markedsordrer.

Det kan forekomme forsinkelser da enkelte stopp behandles manuelt.

Delvis effektuering

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittskursen for alle effektueringene.

Algoritmiske ordrer

Algoritmiske ordrer er tilgjengelige for både kontantaksjer og CFD-er for enkeltaksje.

Minimum ordrestørrelse er USD 50 000.

Algoritmiske ordrer gir klientene mulighet til å handle med ulike strategier og med større ordrestørrelser som ellers ville ha hatt påvirkning på markedskursen.

De kan også bryte ned en ordre i mindre deler for å unngå å vise den totale størrelsen på ordren. Dette kan være spesielt interessant for klienter som handler aksjer og CFD-er på enkeltaksjer utenfor de mest likvide navnene.

Saxo Bank plasserer foreløpig ”Algo-er” for klientene på forespørsel. Du kan se posisjonen i handelsplattformene og kan kansellere den når du vil. Foreløpig tilbys følgende "Algo"-ordretyper:

  • Reload
  • Implementation Shortfall
  • With Volume
  • VWAP
  • Smart Dark
  • Iceberg

 

Algorithmic orders are supported on the following exchanges:​
All US exchanges (not Pink sheets and Bulletin Board)​
London Stock Exchange (LSE_SETS)​
London Stock Exchange (IOB)​ (LSE_INTL)
NYSE Euronext Paris (PAR)
NYSE Euronext Lisbon​ (LISB)
BME Spanish Exchanges (SIBE)
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)​
Deutsche Börse (XETRA) (FSE)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

 

Short-salg av CFD-er

Når du short-selger en CFD, blir du underlagt reglene fra aksjemarkedet i det bestemte markedet. Du kan for eksempel oppleve tvungen stengning av en posisjon hvis CFD-ene dine tilbakekalles.

Dette kan skje hvis den underliggende aksjen blir vanskelig å låne på grunn av forretningsmessige hendelser som for eksempel overtakelser, dividender, emisjon med tegningsrett (og andre sammenslåings- og oppkjøpsaktiviteter) eller økt hedgefondsalg av aksjen.

Lokale begrensninger på short-salg

På grunn av markedsbetingelser varsler flere finansmyndigheter endringer som påvirker short-salg av fysiske aksjer. Disse regelendringene er ment å beskytte integriteten og kvaliteten på verdipapirmarkedet og styrke investorers selvtillit. Som en konsekvens kan disse endringene påvirke short-salg av relaterte CFD-er.

Det er kundens ansvar å holde seg informert om hvilke markeder som legger begrensninger på short-salg. Dette kan gjøres ved å kontakte lokale myndigheter. En liste over CFD-er tilgjengelige for short-salg er tilgjengelig under CFD-handelsbetingelsene på Saxos handelsplattformer.

Australske CFD-er

For australske CFD-er for enkeltaksjer kan det forekomme begrensninger på hvor mange CFD-er du kan short-handle på én dag, grunnet begrenset lånetilgjengelighet i det underliggende markedet.

Spanske CFD-er

De spanske reguleringsmyndighetene (CNMV) har med umiddelbar virkning forbudt short-salg på den spanske børsen (SIBE) til 23. oktober 2012, med mulighet for forlengelse. Inntil dette forbudet er opphevet kan klienter ikke short-selge spanske CFD-er for enkeltaksjer.

Italienske CFD-er

Short-salgforbudet som påvirker italienske CFD-er for enkeltaksjer i bank- og forsikringssektoren, gjelder inntil 17. august 2012 med mulighet for forlengelse.

Lånekostnader ved short-salg av CFD-er

En lånekostnad pålegges short-CFD-posisjonene for kontantaksje som holdes over natten.

Lånekostnaden avhenger av aksjenes likviditet, og kan være null (0) for aksjer med høy likviditet.

Du finner flere detaljer om lånekostnader under ”Prices”, ”Single Stock CFDs”.

Corporate Actions

Selv om klienter som eier CFD-posisjoner for enkeltaksjer ikke eier den underliggende aksjen, påvirkes likevel verdien av posisjonene deres av Corporate Actions. Generelt justeres posisjoner og kurser automatisk for å reflektere Corporate Actions .

Informasjon om alle Corporate Actions som påvirker CFD-er hos Saxo Bank, er tilgjengelig i menyen ”Corporate Actions”.

Før-/ettermarkedshandel

For CFD-er for enkeltaksjer i Europa og APAC (alle utenfor USA) hvor Saxo Bank fungerer som Market Maker, rutes klientordrer i disse instrumentene til børsens stengingsauksjon av ordrebehandlingssystemet og deltar i stengningsauksjonen på børsen.

Ordrer som plasseres etter at kontinuerlig handel avsluttes og før auksjonen ukrysses, deltar også i denne ukryssingen. Ordrer som plassers etter ukryssingen, settes i kø for neste dag.

Førmarkedshandel

Hvis det tilbys av børsen, kan du med CFD-handel med enkeltaksjer med DMA-oppsett også delta i førmarkedshandel.

Aten-børsen

Basert på markedsignalene som Saxo Bank får fra sine meglere i forhold til konsekvensene av at Hellas muligens forlater euroen, finner vi det nødvendig å informere våre klienter som holder greske CFD-posisjoner, om at en eventuell gresk euro-exit kommer til å skape eksepsjonelle markedsbetingelser.

Hvis Hellas forlater euroen, kan derfor Saxo Bank gjøre følgende:

  • stenge alle greske CFD-posisjoner som holdes av våre klienter til den kursen Saxo Bank har tilgjengelig på det tidspunktet, og
  • foreta en valutaomregning fra euro til valutakursene som Saxo Bank har tilgjengelig.

Finansiering av debet/kreditt over natten

Siden CFD-er for kontantaksjer hos Saxo Bank er et marginprodukt, finansierer du den handlede verdien via en kreditt-/debet-belastning over natten. Du finner detaljer under ”Overnight Financing costs” under “Prices, Single Stock CFDs”.

Handelseksempler

Lang CFD-handel for enkeltaksjer

Når du forventer at kursen på en aksje skal gå opp, kan du velge å ta en lang posisjon i en CFD for enkeltaksje.

I dette eksempelet forventer du at aksjekursen for Barclays Bank skal STIGE fra den gjeldende midtkursen på £1,72. Du har £10 000 tilgjengelig for å plassere på margin. Med Saxo Bank har du en giring på 10:1 på dette instrumentet, noe som betyr at du kun trenger å plassere 10 % av handelsbeløpet på margin.

Du bestemmer deg for å kjøpe 50 000 CFD-er til tilbudskursen på £1,73 som gir deg en posisjon på (50 000 * £1,73) £86 500 i nominell verdi.

Hver dag du holder den lange posisjonen åpen, betaler du finansieringskostnaden på den posisjonens nominelle åpningsverdi.

Rentekursen som benyttes, er LIBOR + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). 10 dager senere har Barclays-kursen steget, og du selger 50 000 CFD-er til £1,85.

Handelsdetaljene er som følger:

​Opening the position How to calculate​ Amount (GBP)​
Margin Available​ £10,000 x 10​ 100,000​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.73​ 86,500​
Margin used​ £86,500 x 0.10​ 8,650​
Commissions on the trade​ £86,500 x 0.10%​ -86,50​
Stamp Duty​ n/a​
Financing of position:
Financing of margin​ 3.27144% x 10 days x £86,500 / 360​ 78.61​
Borrowing costs​ n/a​
Closing of position:
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.85​ 92,500​
Commission on the trade​
£92,500 x 0.10%
-92.50
Profit / Loss:
Profit on trade​ £92,500 - £86,500​ 6,000​
Total Cost​ £86.50 + £78.61 + £92.50​ 257.61​
Total Profit​ £6.000 - £257.61​ 5,742.39​

 

Short CFD-handel for enkeltaksjer

Når du forventer at kursen på en aksje skal falle, kan du velge å ta en short posisjon i en CFD for enkeltaksje.

I dette eksempelet forventer du at aksjekursen for Barclays Bank skal FALLE fra den gjeldende midtkursen på £1,72. Du har £10 000 tilgjengelig for å plassere på margin. Med Saxo Bank har du en giring på 10:1 på dette instrumentet, noe som betyr at du kun trenger å plassere 10 % av handelsbeløpet på margin.

Du bestemmer deg for å selge 50 000 CFD-er til tilbudskursen på £1,71 som gir deg en posisjon på (50 000 * £1,71) £85 500 i nominell verdi.

Hver dag du holder short-posisjonen åpen, mottar du finansieringskostnaden på den posisjonens nominelle åpningsverdi.

Rentekursen som benyttes, er LIBID – 2,5 % (0,26561 % - 2,5 % = -2,23439 %). Siden kursen er negativ, ender du opp med å betale en over-natten-finansering på 2,23439 %. 10 dager senere har Barclays-kursen falt, og du selger 50 000 CFD-er til £1,65.

Handelsdetaljene er som følger:

Opening the position How to calculate​ Amount (GBP)​
Margin Available​ £10,000 x 10​ 100,000​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.71​ 85,500​
Margin used​ £85,500 x 0.10​ 8,550​
Commissions on the trade​ £85,500 x 0.10%​ -85,50​
Stamp Duty​ n/a​
Financing of position:
Financing of margin​ 2.23439% x 10 days x £85,500 / 360 53.07​
Borrowing costs​ No borrowing costs on Barclays​ n/a​
Closing of position: ​ ​
Notional Transaction Value​ 50,000 x £1.65 82,500​
Commission on the trade​
£92,500 x 0.10%​
-82.50​
Profit / Loss: ​ ​
Profit on trade​ £85,500 - £82,500 3,000​
Total Cost​ £85.50 + £53.07 + £82.50​ 221.07
Total Profit​ £3.000 - £221.07​ 2,778.93

 

Lokale handelsbetingelser

Lokale handelsbetingelser kan gjelde for CFD-er. Hvis du er usikker på lokale begrensninger for din region, kan du gå til webområdet for ditt språk (velg fra menyen øverst på denne siden) eller kontakte oss for mer informasjon.

Updated 14.01.2013