​Kommisjoner, avgifter og abonnementer

Monthly volume-based commissions

Online kontraktsopsjoner handles ut fra disse månedlige volumbaserte kommisjonene:

Contract Currency​ Trade Volume: Contracts / Month​​
1 - 250​ 251 - 1,000​ ​1,000 - 5,000
AUD​ 10.00​ ​5.00 ​2.50
EUR​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
GBP​ ​5.00 ​2.50 ​1.25
SGD​ ​15.00 ​7.50 ​3.75
USD​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
CHF​ ​8.00 ​4.00 ​2.00
JPY​ ​1,000.00 ​800.00 ​750.00
SEK​ ​75.00 ​40.00 ​20.00
CAD​ ​6.00 ​3.00 ​1.50
HKD​ ​45.00 ​30.00 ​20.00

 

Hvis du handler mer enn 5000 kontrakter per måned, kan du ta kontakt med oss for priser.

Hvis ingen avtaler finnes som angir noe annet, belastes du den høyeste priskategorien i tabellen. Kontakt Saxo Bank for å søke om en annen priskategori hvis du er kvalifisert for dette basert på tidligere handelsvolumer.

Flytting til andre priskategorier gjøres ut fra Saxo Banks eget skjønn, og skjer alltid ved begynnelsen av den påfølgende måneden. Allerede betalte kommisjoner påvirkes ikke.

Ingen minimumsavgifter

Det er ingen minimumsavgifter forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank. Hver enkelt handel er underlagt en flat avgift basert på gjeldende volumgruppe.

Ingen bærende kostnader

Det ingen bærende kostnader forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank. Det vil si at posisjoner som holdes over natten, verken blir pålagt registrerings- eller rentegebyrer.

Ingen depotgebyrer

Det er ingen depotgebyrer forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank.

Direktedatakurser

I tillegg til eksisterende abonnement på direktedata for futures-børser tilbyr Saxo Bank streamingkurser for kontraktsopsjoner på de samme børsene uten kostnad.

Dette betyr også at du får direkte markedstilgang til handelsopsjoner på ulike underliggende aktiva, med direktestreamingkurser, uten at megler involveres.

Updated 14.01.2013