​Marginhandel

Klientmarginprofiler

Saxo Bank opererer med to klientmarginprofiler i forhold til kontraktsopsjoner:

Med Basic-profilen (standard) kan klientene kjøpe kontraktsopsjoner kun med lange kjøp og salg.

Med Advanced-profilen (på forespørsel) for individuelt vurderte klienter, kan klientene gjøre det samme som for Basic-profilen, i tillegg til å skrive (selge short) opsjoner og motta marginfordeler på opsjonsstrategier (kombinasjon av opsjoner og/eller underliggende posisjoner).

Margin og Stop Out

Ved handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank er det mulig å dekke potensielle tap knyttet til å holde en posisjon i det underliggende instrumentet. Dette er tilfelle ved short-salg av kontraktsopsjonen.

Hvis marginbrudd og Stop Out trigges, stenges alle opsjonsposisjoner. Hvis en Stop Out utløses av handel av andre marginprodukter (som for eksempel valuta, CFD-er, futures) inkluderes også lange kontraktsopsjonsposisjoner i Stop Out.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Short-handel – margin

En short-opsjonsposisjon utsetter innehaveren for risikoen for å bli tildelt levering av det underliggende aktivumet, når en annen markedsdeltaker som innehar en lang posisjon, utøver sine opsjonsrettigheter.

Tap på en short-opsjonsposisjon kan være betydelige når markedet beveger seg mot posisjonen.

Saxo Bank belaster Premium-margin for å sikre at det er tilstrekkelig verdi på konto til å kunne stenge short-posisjonen og til ekstra margin for å dekke over-natten-endringer i den underliggende verdien.

Margingebyrene overvåkes i sanntid for endringer i markedsverdiene, og en Stop Out kan trigges når det totale margingebyret for alle marginposisjoner overskrider klientens marginprofil.

Den generiske formelen for margingebyrer for short-opsjoner er:

Short-opsjonsmargin = Premium-margin + ekstra margin

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Updated 14.01.2013