​Ordreutførelse

Støttede ordretyper

Følgende ordretyper er tilgjengelige:

Quick Trade ordre for umiddelbar handel, med eller uten forhåndsdefinert pristoleranse. Videre har man mulighet til å legge in ""resting""- grenseordre, markedsordre, stoppordre, og Stop grenseordre for ordre med lengre varighet f.eks. Day Order (D.O.) Good Till Cancelled (G.T.C) osv.

Bevegelige stopp (trailing stop), der stoppnivået beveger seg parallelt med markedskursen, støttes for alle stoppordretypene.

Alle "resting"-stoppordre og -grenseordre kan plasseres som enten:

 • Dagsordre (D.O) – utløper automatisk på slutten av den aktuelle virkedagen (dvs. kl. 17.00 EST (Eastern Standard Time, New York), eller den påfølgende forretningsdagen for en ordre som mottas etter kl 17.00 EST)
 • Gyldig til annullert (GTC, Good till Cancelled) – ordren forblir åpen inntil den kanselleres eller eksekveres
 • Gyldig til dato (GTD, Good till Date) – ordren utløper automatisk ved slutten av den personlig valgte virkedagen

Markedsordre

En markedsordre benyttes til å kjøpe eller selge umiddelbart til den beste prisen tilgjengelig.

Quick Trade IOC (Immediate-or-Cancelled / Umiddelbart-eller-kansellert)- markedsordre er en instruksjon om å kjøpe eller selge umiddelbart så mye som mulig av ordrens størrelse. At ordren er umiddelbar innebærer at ordren plasseres med en fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL), og dersom hele posisjonen ikke fylles vil man derfor kunne få en delvis fylt posisjon. Dersom ikke hele ordren fylles, vil resterende del av ordren kanselleres etter fem sekunder. Pristoleranse kan ikke tilføyes en IOC-markedsordre, hvilket betyr at en kunde ikke kan sette et prisområde der man ønsker eksekvering.

"Resting"-markedsordre er en markedsordre med en daglig varighet der man vil kjøpe eller selge umiddelbart så mye som mulig til den beste tilgjengelige prisen. En "resting"- markedsordre kan medføre delvis fylte posisjoner. Hvis ikke hele ordren fylles, vil ordren fortsatt være aktiv for den resterende mengden inntil utløpet av den valgte varigheten.

Limit-ordrer

Grenseordrer brukes til å ta gevinst eller kommer seg inn i markedet på til et bestemt kursnivå:

 • Grenseordrer for kjøp kan kun plasseres under gjeldende markedskurs
 • Grenseordrer for salg kan kun plasseres over gjeldende markedskurs

Quick Trade IOC- grenseordre (Immediate-or-Cancel / Umiddelbar-eller-kanseller) er en instruksjon om å umiddelbart kjøpe eller selge så mye som mulig av ordrens størrelse til et forhåndsdefinert prisnivå. At ordren er umiddelbar innebærer at ordren plasseres med en fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL), og dersom hele posisjonen ikke fylles vil man derfor kunne få en delvis fylt posisjon. Dersom ikke hele ordren fylles, vil resterende del av ordren kanselleres etter fem sekunder.

"Resting"- grenseordre er en ordre som arbeider den gitte varigheten (Dag, Good-to-Cancelled, osv) inntil det spesifikke prisnivået trigges, eller at ordren kanselleres eller utløper. En "resting"- grensesordre kan medføre delvis fylte posisjoner. Hvis ikke hele ordren fylles, vil ordren fortsatt være aktiv for den resterende mengden inntil utløpet av den valgte varigheten.

Stoppordrer

En Stoppordre brukes normalt for å begrense tap på et gitt prisnivå. Alle Stoppordre blir trigget av prisen på motsatt side av spreadet. Denne typen ordre fylles som regel på stoppnivået justert for spreadet på gjeldende tidspunkt.

En Stoppordre satt til Kjøp behandles som en Stopp hvis Bid. En Stoppordre satt til Selg behandles som en Stopp hvis Offer. Stopp hvis Bid ordre brukes som regel for å begrense tap på Short-posisjoner. Stopp hvis Offer ordre brukes som regel for å begrense tap på Long-posisjoner. Dette er for å forhindre ordre fra å bli trigget på grunn av et midlertidig stort spread (kanskje bare i et brøkdels sekund) i motsetning til at faktiske kjøpere og selgere er tilstede i markedet.

 • Stopp hvis Bid ordre satt til Kjøp blir, når de trigges, som oftest fylt på ordrenivå tillagt kundens spread. I volatile markeder med store prisbevegelser kan ordren fylles til markedets daværende Offer-pris.
 • Stopp hvis Offer ordre satt til Selg blir, når de trigges, som oftest fylt på stoppordrenivået fratrukket kundens spread. I volatile markeder med store prisbevegelser kan ordren fylles til markedets daværende Bid-pris.

Saxo Banks ordrehåndteringssystem har visse kundebeskyttelsesmekanismer på plass som sikrer at de aller fleste ordre fylles på transparente priser uten "slippage". Her kan du se vår historiske stoppordre statistikk.

​Resting Stopp-Grenseordre - En Stopp-Grenseordre med varierende varighet (Dag, Good-Til-Cancelled osv.) som er passiv i Saxo satt til den trigges, kanselleres eller utløper. Når prisen blir trigget konverteres en Resting Stopp-Grenseordre til en Resting Grenseordre på det valgte stopp-nivået. En Resting Grenseordre kan resultere i delvis fylte posisjoner. Hvis ordren ikke kan fylles i sin helhet vil den resterende andelen bli forsøkt fylt i løpet av den valgte varigheten for ordren.

Manuell ordreeffektuering

Vanligvis er det kun en svært liten del av ordrene som plasseres hos Saxo Bank, som krever manuell innblanding.

Manuell innblanding kan forekomme dersom:

 • For stor ordrestørrelse for automatisk utførelse
 • Markedet er volatilt og/eller illikvid
 • Handel i et valutapar som med lite likviditet

Under ikke-likvide markedsforhold er det færre markedsdeltakere, og dermed må meglerne kontrollere kursen og at det ønskede handelsbeløpet faktisk er tilgjengelig i markedet.

Delvis utført ordre

En delvis fylt posisjon kan forekomme i en situasjon der det ikke er nok likviditet tilgjengelig til prisnivået, og/eller til den størrelsen kunden ønsker å handle.

En Quick Trade- ordre vil arbeide med å fylle hele ordren, så lenge den klarer dette innen dets fem sekunders levetid (Time-to-Live, TTL). Dersom ikke hele posisjonen er fylt vil ordren utløpe, og ordren for en eventuell resterende mengde vil kanselleres.

En "resting"- ordre vil arbeide inntil hele posisjonen er fylt, eller så lenge ordrens varighet er satt til (f.eks. Dag, Good-Til-Cancelled, osv). Hvis en "resting"- ordre bare fylles delvis, vil ordren på resterende mengde fortsatt arbeide over den valgte varighet.

Updated 15.11.2016

Ordredreven Eksekveringsstatistikk​

Ordredreven Eksekveringsstatistikk

Tabellen under viser følgende eksekveringsstatistikk for Saxo Banks mest handlede FX Spot instrumenter:

 • Gjennomsnittlig “slippage”
 • Gjennomsnittlig prisforbedring
 • Gjennomsnittlig avvisningsgrad

Statistikken er basert på simulerte handelsforsøk ved bruk av Limit OIC ordre basert på Saxo Banks faktiske markedspriser, handelsfrekvens og volum for perioden fra mai 2016 til oktober 2016.

Hvordan man leser tabellen:

Flertallet av handelsforsøkene ved bruk av Limit IOC ordre ble fylt med en positiv eller uten “slippage”. For eksempel, 81.4% av handelsforsøkene i EURUSD ble fylt med positiv eller uten ”slippage”, dette resulterte i en gjennomsnittlig prisforbedring på 0.0031%. På alle handelsforsøk i EURUSD ble i gjennomsnitt bare 0.8% avvist ved bruk av standard pristoleranse på 0.01%.

Valutapar Positiv eller uten ”slippage” Negativ ”slippage” Gjennomsnittlig prisforbedring* Gjennomsnittlig avvisningsgrad**
EURUSD 81.4%18.6% 0.0031% 0.80%
USDJPY 79.8%20.2% 0.0042% 1.40%
GBPUSD 77.8%22.2% 0.0057% 2.40%
XAUUSD 76.1%23.9% 0.0048% 2.30%
AUDUSD 83.0%17.0% 0.0045% 1.50%
USDCAD 78.8%21.2% 0.0029% 0.80%
GBPJPY 71.7%28.3% 0.0063% 3.40%
EURJPY 75.2%24.8% 0.0036% 1.60%
EURGBP 80.1%19.9% 0.0051% 1.60%
NZDUSD 83.1%16.9% 0.0067% 1.80%
XAGUSD 83.0%17.0% 0.0116% 4.90%
AUDJPY 77.5%22.5% 0.0051% 2.00%
USDCHF 84.9%15.1% 0.0034% 0.80%
USDTRY 83.7%16.3% 0.0071% 1.60%
AUDNZD 86.3%13.7% 0.0041% 0.70%
USDRUB 86.7%13.3% 0.0047% 1.40%
TRYJPY 86.6%13.4% 0.0167% 4.50%
EURNOK 81.0%19.0% 0.0020% 0.40%
EURAUD 80.6%19.4% 0.0031% 0.90%
EURCHF 86.6%13.4% 0.0022% 0.40%

*Gjennomsnittlig prisforbedring på handelsforsøk fylt med positiv ”slippage” uansett pristoleranse.
** Gjennomsnittlig avvisningsgrad på handelsforsøk med standard pristoleranse på 0.01%.​

Netto Gjennomsnittlig prisforbedring og avvisningsgrad basert på pristoleranse.

Tabellen under viser gjennomsnittlig prisforbedring og gjennomsnittlig avvisningsgrad basert på en pristoleranse fra 0.00% til 0.05%. Statistikken er basert på simulerte handelsforsøk ved bruk av Limit OIC ordre basert på Saxo Banks faktiske markedspriser, handelsfrekvens og volum for perioden fra mai 2016 til oktober 2016.

Hvordan man leser tabellen:
Lavere pristoleranse kan resultere i høyere gjennomsnittlig prisforbedring, men det er viktig å merke seg at dette kommer på bekostning av en høyere avvisningsgrad. For eksempel i EURUSD vil en pristoleranse på 0.00% resultere i en gjennomsnittlig prisforbedring på 0.0007%, men på bekostning av en avvisningsgras på 18.6%.

Gjennomsnittlig prisforbedring
Instrument 0.00% 0.01%* 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD0.0007%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDJPY0.0012%0.0005%0.0004%0.0003%0.0003%0.0002%
GBPUSD0.0018%0.0009%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAUUSD0.0015%0.0005%0.0003%0.0002%0.0002%0.0001%
AUDUSD0.0010%0.0004%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%
USDCAD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
GBPJPY0.0025%0.0012%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%
EURJPY0.0012%0.0004%0.0003%0.0002%0.0001%0.0001%
EURGBP0.0013%0.0006%0.0005%0.0004%0.0004%0.0003%
NZDUSD0.0014%0.0008%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAGUSD0.0025%0.0016%0.0012%0.0009%0.0007%0.0007%
AUDJPY0.0015%0.0006%0.0004%0.0003%0.0003%0.0003%
USDCHF0.0006%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDTRY0.0014%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%0.0006%
AUDNZD0.0007%0.0002%0.0002%0.0002%0.0001%0.0001%
USDRUB0.0007%0.0003%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%
TRYJPY0.0026%0.0019%0.0015%0.0013%0.0012%0.0011%
EURNOK0.0005%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%
EURAUD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0000%
EURCHF0.0004%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%

*Standard pristoleranse for FX Limit IOC ordre.

Gjennomsnittlig avvisningsgrad
Instrument 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD18.6%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDJPY20.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.1%
GBPUSD22.2%2.4%1.0%0.5%0.3%0.2%
XAUUSD24.0%2.3%0.7%0.3%0.1%0.1%
AUDUSD16.9%1.5%0.3%0.1%0.1%0.0%
USDCAD21.2%0.8%0.1%0.0%0.0%0.0%
GBPJPY28.2%3.4%1.5%1.0%0.7%0.5%
EURJPY24.9%1.6%0.6%0.3%0.2%0.1%
EURGBP19.9%1.6%0.5%0.3%0.2%0.1%
NZDUSD16.9%1.8%0.5%0.3%0.1%0.1%
XAGUSD17.0%4.9%2.2%0.9%0.5%0.4%
AUDJPY22.5%2.0%0.6%0.3%0.2%0.1%
USDCHF15.1%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDTRY16.3%1.6%0.7%0.4%0.2%0.2%
AUDNZD13.7%0.7%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDRUB13.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.0%
TRYJPY13.4%4.5%2.4%1.6%1.2%1.0%
EURNOK19.0%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%
EURAUD19.4%0.9%0.2%0.1%0.1%0.0%
EURCHF13.4%0.4%0.1%0.0%0.0%0.0%

 Statistikk over historisk effektuering av stoppordrer

Statistikk for ordreeffektuering

Tabellen nedenfor viser Saxo Banks resultater ved effektuering av klientenes stoppordrer på de største valutaparene.

Saxo Bank fokuserer på å redusere press i ufordelaktig retning på stoppordrer, fordi vi mener at det viktigere at klientene føler seg trygge på å gå ut av tapsposjoner, enn at vi av og til gir mer gevinst enn det klienten håpet på å få.

 • Dataene er for alle stoppordrer.
 • Limit-ordrer er ikke inkludert i dataene, fordi de effektueres ved ordrenivået eller bedre.
 • Markedsordrer er heller ikke inkludert, fordi de effektueres ved best tilgjengelige kurs ved utføring.

3. kvartal 2016 – 1. juli til 30. september 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD8,466 149 98%0.10.0
EURCHF298 499%0.10.0
EURGBP2,232 41 98%0.10.0
EURJPY2,663 37 99%0.10.0
EURUSD24,331 617 97%0.10.0
GBPUSD13,356 307 98%0.10.0
USDCHF1,431 33 98%0.20.0
USDJPY24,082 1,091 95%0.10.0

2. kvartal 2016 – 1. april til 30. juni 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD5,597 62 99%0.00.0
EURCHF414 4 99%0.00.0
EURGBP919 3 100%0.00.0
EURJPY2,113 25 99%0.10.0
EURUSD22,497 232 99%0.00.0
GBPUSD8,308 138 98%0.10.0
USDCHF520 2 100%0.10.0
USDJPY1,474 51 97%0.10.0

1. kvartal 2016 – 1. januar til 31. mars 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD 7,98710299%0.00.0
EURCHF 284299%0.00.0
EURGBP 2,0466100%0.00.0
EURJPY 2,9873199%0.00.0
EURUSD35,934 61698%0.10.0
GBPUSD10,56144100%0.00.0
USDCHF 1,8946100%0.00.0
USDJPY20,902 36798%0.00.0

4. kvartal 2015 – 1. oktober til 31. desember 2015

Pair

Number of orders

Number of orders seeing slippage

Percentage filled with no slip

Average slippage in pips

Median slippage in pips

AUDUSD

6,534

179

97%

0.1

0.0

EURCHF

623

4

99%

0.0

0.0

EURGBP

1,434

7

100%

0.0

0.0

EURJPY

2,578

49

98%

0.1

0.0

EURUSD

41,885

1,856

96%

0.4

0.0

GBPUSD

7,139

253

96%

0.2

0.0

USDCHF

1,479

21

99%

0.1

0.0

USDJPY

10,017

487

95%

0.4

0.0

Q1 2015 - ​1. January to 31. March 2015

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​10,038 ​​​420 96%​0.10.0
​EURCHF1,869 300 84%16.1​0.0
​EURGBP1,615 5 ​100%​0.00.0
​EURJPY7,690 93​99%0.00.0
​EURUSD​83,271 4,610 94%​0.0​0.0
​GBPUSD12,184 283 ​98%​0.10.0
​USDCHF1,401 ​91 ​94%​9.4​0.0
​USDJPY29,973 ​1,100 ​96%​0.0​0.0​

Q4 2014 - 1. October to 31. December 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
7,413
349
95%
0.1
0.0
EURCHF
440
7
98%
0.2
0.0
EURGBP
1,270
14
99%
0.1
0.0
EURJPY
7,210
281
96%
0.1
0.0
EURUSD
41,023
1,116
97%
0.0
0.0
GBPUSD
9,480
477
95%
0.1
0.0
USDCHF
2,007
12
99%
0.0
0.0
USDJPY
16,063
519
97%
0.1
0.0

Q3 2014 - 1. July to 30. September 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
7,413
349
95%
0.1
0.0
EURCHF
440
7
98%
0.2
0.0
EURGBP
1,270
14
99%
0.1
0.0
EURJPY
7,210
281
96%
0.1
0.0
EURUSD
41,023
1,116
97%
0.0
0.0
GBPUSD
9,480
477
95%
0.1
0.0
USDCHF
2,007
12
99%
0.0
0.0
USDJPY
16,063
519
97%
0.1
0.0

Q2 2014 - 1. April to 30. June 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
7,413
349
95%
0.1
0.0
EURCHF
440
7
98%
0.2
0.0
EURGBP
1,270
14
99%
0.1
0.0
EURJPY
7,210
281
96%
0.1
0.0
EURUSD
41,023
1,116
97%
0.0
0.0
GBPUSD
9,480
477
95%
0.1
0.0
USDCHF
2,007
12
99%
0.0
0.0
USDJPY
16,063
519
97%
0.1
0.0

1. kvartal 2014 – 1. januar til 31. mars 2014

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD
12,360
637
95%
0.1
0.0
EURCHF​
844
4
100%
0.0
0.0
EURGBP
2,317
18
99%
0.0
0.0
EURJPY​
8,299
61
99%
0.0
0.0
EURUSD​
50,989
968
98%
0.1
0.0
GBPUSD
14,548
1,106
92%
0.1
0.0
USDCHF​
3,444
32
99%
0.1
0.0
USDJPY​
31,394
765
98%
0.1
0.0

1. kvartal 2013 – 1. januar til 31. mars 2013

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​7,377 ​161​98%​0.0​0.0​
EURCHF​1,641 ​9​99%​0.0​0.0​
EURGBP​2,506 ​8​100%​0.0​0.0​
EURJPY​43,913 ​5,618 ​87%​0.0​0.0​
EURUSD​93,576 ​2,296 ​98%​0.0​0.0​
GBPUSD​15,718 ​1,434 ​91%​0.0​0.0​
USDCHF​2,051 ​4​100%​0.0​0.0​
USDJPY​28,633 ​1,928 ​93%​0.0​0.0​
XAGUSD​1,889 ​1,669 ​12%​59.0​8​
XAUUSD​7,876 ​5,489 ​30%​20.7​2​

4. kvartal 2012 – 1. oktober til 31. desember 2012

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​6,837​201​97%​0.1​0.0​
EURCHF​262​1​100%​0.0​0.0​
EURGBP​1,121​–​100%​0.0​0.0​
EURJPY​8,711​53​99%​0.0​0.0​
EURUSD​69,334​906​99%​0.0​0.0​
GBPUSD​6,536​18​100%​0.0​0.0​
USDCHF​1,046​4​100%​0.0​0.0​
USDJPY​13,859​293​98%​0.1​0.0​
XAGUSD​2,617​2,235​15%​76.3​9​
XAUUSD​7,636​5,328​30%​34.0​2​

3. kvartal 2012 – 1. juli til 30. september 2012

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD​ 12,425​ 408​ 97%​ 0.1​ 0​
EURCHF​ 435​ 37​ 91%​ 0.2​ 0​
EURGBP​ 1,244​ 6​ 100%​ 0​ 0​
EURJPY​ 6,885​ 77​ 99%​ 0​ 0​
EURUSD​ 95,858​ 2,747​ 97%​ 0.1​ 0​
GBPUSD​ 8,162​ 67​ 99%​ 0​ 0​
USDCHF​ 1,765​ 5​ 100%​ 0​ 0​
USDJPY​ 8,534​ 249​ 97%​ 0.1​ 0​

2. kvartal 2013 – 1. april til 30. juni 2013

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD​14,931 ​817 ​95%​0.1​0.0​
EURCHF​1,233 ​23 ​98%​0.1​0.0​
EURGBP​1,727 ​6​100%​0.0​0.0​
EURJPY​23,095 ​1,770 ​92%​0.1​0.0​
EURUSD​78,384 ​1,751 ​98%​0.0​0.0​
GBPUSD​13,535 ​42297%​0.0​0.0​
USDCHF​3,692 ​24 ​99%​0.0​0.0​
USDJPY​62,208 ​3,659 ​94%​-0.1​0.0​
XAGUSD​3,094 ​2,712 ​12%​86.4​9​
XAUUSD​16,339 ​12,310 ​25%​30.8​2​

4. kvartal 2011 – 1. oktober til 31. desember 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 15,832​ ​302 ​98% ​0.1 ​0
​EURCHF ​3,822 ​69 ​98% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,033 ​8 ​100% ​0.0 ​0
​EURJPY 5,426 108 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​116,833 1,615 ​99% ​0.1 ​0
​GBPUSD 8,822 237 ​97% ​0.1 ​0
​USDCHF 4,049 ​51 ​99% ​0.1 ​0
​USDJPY 4,558 ​237 ​95% ​0.4 ​0
 

3. kvartal 2011 – 1. juli til 30. september 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 12,508​ ​140 ​99% ​0.1 ​0
​EURCHF ​15,360 ​420 ​97% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,305 ​23 ​99% ​0.1 ​0
​EURJPY 7,590 147 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​114,423 1,291 ​99% ​0.0 ​0
​GBPUSD 9,920 286 ​97% ​0.2 ​0
​USDCHF 7,609 ​301 ​96% ​0.6 ​0
​USDJPY 8,997 ​288 ​97% ​0.2 ​0
 

1. halvår 2011 – 1. januar til 30. juni 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 21,855​ ​1,866 ​91% ​0.1 ​0
​EURCHF ​11,900 ​1,761 ​85% ​0.2 ​0
​EURGBP 6,354 ​741 ​88% ​0.1 ​0
​EURJPY 18,730 1,860 ​90% ​0.2 ​0
​EURUSD ​234,619 17,647 ​92% ​0.2 ​0
​GBPUSD 27,862 3,319 ​88% ​0.2 ​0
​USDCHF 12,113 ​1,812 ​85% ​0.2 ​0
​USDJPY 20,174 ​2,071 ​90% ​0.2 ​0
 

Misspelled WordMerk:

Misspelled WordFaktiske Misspelled Wordeffektueringsnivåer Misspelled Worder Misspelled Wordalltid Misspelled Wordforskjellig Misspelled Wordfra Misspelled Wordordrenivået med Misspelled Wordbeløpet for Misspelled Wordklientspreaden for Misspelled Wordordrer Misspelled Wordsom Misspelled Wordplasseres Misspelled Word Misspelled Wordmotsatt side Misspelled Wordav Misspelled Wordspreaden (Misspelled Worddvs. Misspelled Wordkjøp Misspelled Wordhvis bud Misspelled Wordog Misspelled Wordselg Misspelled Wordhvis Misspelled Wordtilbudt).  I Misspelled Worddisse Misspelled Wordtilfellene Misspelled Wordberegnes Misspelled Wordderfor press Misspelled Wordi Misspelled Wordufordelaktig Misspelled Wordretning Misspelled Wordsom Misspelled Wordbeløpet Misspelled Wordutover Misspelled Worddet Misspelled Wordforventede Misspelled Wordbeløpet, Misspelled Wordgitt den Misspelled Wordaktuelle bud/Misspelled Wordtilbuds-spreaden.  For Misspelled Wordordrer Misspelled Wordsom Misspelled Wordplasseres Misspelled Word Misspelled Wordsamme side Misspelled Wordav Misspelled Wordspreaden (Misspelled Worddvs. Misspelled Wordselg Misspelled Wordhvis bud Misspelled Wordog Misspelled Wordkjøp Misspelled Wordhvis Misspelled Wordtilbudt), Misspelled Wordberegnes press Misspelled Wordsom den Misspelled Wordfullstendig Misspelled Wordrealiserte Misspelled Wordforskjellen Misspelled Wordmellom Misspelled Wordeffektueringskursen Misspelled Wordog Misspelled Wordordrekursen.