​​Tom/Next Rollover

Tom/Next kreditt eller debet

Når en posisjon rulles over til en ny valuteringsdato, resulterer dette i en justering av åpningskursen (opp eller ned). Debet eller kreditt for rollover er summen av ”Swap Points”-rente på alle urealiserte gevinster eller tap.​

Swap Points

​Swap Points som brukes, er basert på en Tom/Next swap feed fra en nivå 1-bank med et påslag tilsvarende +/- 0,45 % av daglig over natten-rente pluss rentekomponenten som beskrives under delen om rente på urealisert gevinst og tap nedenfor.

De akkumulerte swap points og rentekomponenten legges til eller trekkes fra den tidligere åpningskursen for posisjonen.

Saxo Bank publiserer daglig swap points som brukes for Tom/Next Rollover, for å gi klientene full transparens. Se delen om historiske swap points nedenfor.​​

Rente på urealisert gevinst og tap

​Eventuelle urealiserte gevinster eller tap på valutaspotposisjoner som rulles over fra én dag til den neste, er underlagt en rentekreditt eller -debet. Disse legges til swap points for å beregne kreditt eller debet for rolloveren.

Urealiserte gevinster eller tap beregnes som forskjellen mellom den opprinnelige handelsraten (mulig justert for tidligere Tom/Next Rollovers) og dagssluttkursen for det handlede valutakrysset kl. 17.00 EST (Eastern Standard Time, New York).

​For valutaer som er underlagt spesielle markedsbetingelser, brukes kursen den handlede valutaen hadde kl. 8.15 CET.

Historiske swap points​

Updated 1st October, 2014