​Betingelser for valutaspothandel

Faste bud/tilbuds-spreads på majors

Saxo Bank tilbyr en eksekveringspris som er basert på Saxo Banks egne likviditet, i tillegg til likviditet tilgjengelig på en DMA basis i det bredere markedet.

Spreads kan variere avhengig av valutapar og den foretrukne handelsstørrelsen.

Farger på handelsforespørsler

For FX Spot og FX Forwards er handelsboksene på Saxo Banks handelsplattform farget Rød (for å selge) og Blå (for å kjøpe), for alle instrumenter der:

  • Prisene er i realtid
  • Markedet er åpent

Instrumenter er farget Grå dersom prisene ikke er realtid , eller hvis markedet ikke er åpent.

Instrumenter som ikke kan handles vil ha flate, "ikke-klikkbare" handelsbokser.

For valutaopsjoner, vil handelsboksene ha følgende farger (for å indikere tilgjengeligheten av sitert pris):

  • Grønn - live streaming priser er tilgjengelig for automatisk eksekvering
  • Gule - prisene er tilgjengelig på en RFQ (Request-for-Quote / forespørsel om tilbud) basis. En megler vil manuelt stille en pris til kunden, hvilket vil gjøre prisene grønne og mulige å handle
  • Lilla - markedet er stengt (handel og RFQ er ikke tilgjengelig)

Handel på tilbud

Saxo Bank eksekverer kundenes handler på en ordredreven basis. Dette gjelder hele Saxo Banks omfattende utvalg av instrumenter, med unntak av valutaopsjoner, som er ute av omfanget og vil fortsette å handle etter den tilbudsdrevne modellen (grønne priser).

En ordredreven modell gir en eksekveringspris som baseres på Saxo Banks egne likviditet, i tillegg til likviditet tilgjengelig på en DMA basis i det bredere markedet. Kunder utstyres med bedre kontroll over måten ordrene handles gjennom personlig definerte pristoleranse, og kan derfor dra nytte av prisforbedringer. En ordredreven modell kan resultere i delvis fylte posisjoner dersom det ikke er nok likviditet tilgjengelig på det prisnivået og/eller til den forespurte mengden.

Pristoleranse definerer minsteprisen (ved salg) eller den høyeste prisen (når du kjøper) som en kunde er komfortabel med. Dette kan settes i pip eller prosentvis avstand fra spotprisen. Som en standard, er pristoleransen satt til 0,01% av Spotpris for alle valutapar, men man kan også selv konfigurere denne toleransen.

Ulike ordretyper kan brukes til å gå inn i eller forlate markedet på bestemte kursnivåer. Se ordreutførelse.

Handel på bånd

Ulike spreads gis for ulike handelsstørrelses-bånd. Spreadene er tettest i det minste båndet. Handler over de største kursbåndene vil sendes over til manuell håndtering. Likevel vil typisk kun en liten del av ordrene som plasseres i Saxo Bank kreve manuell håndtering.

Se en fullstendig oversikt over spreads på alle valutakryss.

Tom/Next Rollover

Alle åpne valutaposisjoner som holdes over natten, er underlagt en ny debet- eller kreditrenteevaluering for å reflektere at posisjonen rulles over til en ny valuteringsdato. Denne operasjonen kalles Tom/Next Rollover, og brukes på spotposisjoner som holdes kl. 17.00 EST (New York-tid) på en hvilken som helst handelsdag.

”Rollover” består av to komponenter – tom/next-byttepunktene (swap points) og finansiering av urealisert gevinst eller tap. Den akkumulerte, kombinerte kreditt- eller debet-rollover legges til eller trekkes fra den tidligere åpningskursen for posisjonen. Les mer om Tom/Next Rollover.

Minimum handelsstørrelse

Under et definert grensebeløp, vil en minimumskurtasje på $10 belastes for å dekke administrasjonskostnader. For de fleste valutapar er dette 5,000 enheter av basevalutaen, men det kan forekomme variasjoner. Edle metaller kan handles så lavt som 1 ounce.

Handler kan ikke utføres under minste handelsstørrelse (med unntak av lukking av en åpen posisjon under den minste handelsstørrelsen).

Valutahandelstider

Saxo Bank er åpen for valutahandel fra mandag morgen kl. 5.00 lokal Sydney-tid, til fredag ettermiddag kl. 17.00 EST (New York-tid).

Enkelte valutakryss har imidlertid spesielle handelstidspunkter – se tabellen nedenfor.

Currency cross​​Trading Hours
​RON​​​08:15 to 17​​:00 CET
​ILS​07:00 to 17:00 CET
SAR, AED​07:00 to 15:00 CET​
RUB​​07:00 GMT to 19:00 GMT *​
​HRK​07:00 to 15:00 GMT
Edle metaller (XAU, XAG, XPD, XPT **​18:00 to 17:00 EST ​
  

*Dersom det ikke er noe likviditet i markedet kan disse åpningstidene reduseres ytterligere på en dag-til-dag basis.

** For metallkryss vil spesielle åpningstider gjelde på amerikanske helligdager for å reflektere handelstider for det underliggende futures-markedet.


Spesielle datoer og tider for FX metaller:

HolidayDateSpecial Trading Hours
Martin Luther King Holiday 201716-Jan-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
President's Day 2017 20-Feb-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Good Friday 2017 14-Apr-17Closed
Memorial Day 201729-May-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Independence Day 201704-Jul-17 Trading halt at 13:00 US EST, 
Trading resumes at 18:00 US EST
Labor Day 201704-Sep-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Thanksgiving Day 2017 23-Nov-17Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Christmas 2017 25-Dec-17 Closed
New Year 2018 01-Jan-18Closed
 

Vennligst merk at handelstidene for Saxo Banks FX metaller følger CME Group sin helligdagskalender som er tilgjengelig på CME Group sine hjemmeside.

 
 

Valuteringsdato

De fleste valutaspotsposisjoner har en valuteringsdato på T+2. Det vil si at verdien fastsettes to virkedager etter utførelsesdagen. Det er noen unntak fra denne regelen: USDTRY, USDRUB og USDCAD har alle en valuteringsdato på T+1.

Hos Saxo Bank gjøres ikke valutaspotposisjoner opp. I stedet blir åpne posisjoner som holdes på slutten av en handelsdag, rullet over til neste spotvaluteringsdato som beskrevet under ”Tom/Next Rollover”.

FIFO

Ved nettoutjevning av åpne valutaposisjoner bruker Saxo Bank FIFO-reglene. Dette innebærer at den første posisjonen du åpner, er den første posisjonen som stenges.

Eksempel: Du handler EURUSD og åpner følgende posisjoner:

 

1)​​ Kjøper 1M EURUSD
2) ​ Kjøper 1M EURUSD​
3)​  Selger 1M EURUSD​
4)​  Selger 2M EURUSD​
Total​   Solgt ​ 1M EURUSD

 

Den første lange posisjonen 1) vil nettoutjevnes mot den første korte posisjonen 3), den andre lange posisjonen 2) vil nettoutjevnes med halvparten av den andre korte posisjonen 4), slik at det kun finnes én kort posisjon på 1M EURUSD på slutten av dagen.​​

FX NOP Value

Valuta NOP verdi (Net Open Position Value / Netto åpne posisjonsverdi) er summen av alle individuelle valutaeksponeringer på tvers av alle valutaposisjoner konvertert til basevalutaen på kontoen.

Hvis din NOP verdi overskrider den øvre grense for NOP, vil du kun ha mulighet for å avgi ordrer, som lukker eksisterende posisjoner i valutaprodukter eller reduserer NOP verdien. Hvis du forsøker å handle, imens NOP grenseverdien er overskredet, vil du motta en feilmelding, som forteller at din NOP grenseverdi er overskredet.

Du kan finne en detaljert beregning av NOP verdien under ”Konto” – ”Kontoeksponering” i SaxoTrader. ​

Updated 15.11.2016

Handelsbetingelser for FX Forward Outrights

Tilpasset likviditet

Når du handler 123  Forward Outrights (termin) hos Saxo Bank, drar du fordel av en dyp likviditet som er tilgjengelig på alle de store valutaparene.

Velg din egen verdidato

FX Forward Outrights (termin) handles med en forhåndsdefinert valuteringsdato i fremtiden. Du kan velge din foretrukne valuteringsdato (odd-date), ikke bare standard "tenor".

Nettoutjevning

Stengte Forward terminsposisjoner nettoavregnes når valuteringsdatoen for posisjonen tilsvarer gjeldende spotvaluteringsdato, dvs. posisjonen endres fra en forward til en spot.

Når valuteringsdatoen på en ikke-lukket Forward terminsposisjon tilsvarer gjeldende spotverdidato, blir den underlagt Tom/Next Rollover, og håndteres som en normal spotposisjon fra dette tidspunktet.

Updated 15.11.2016