​Børsavtaler

Abonnement på direktekursdata

Alle klienter har tilgang til forsinkede markedsdata på futures-børser de er berettiget til å handle på.

Du må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for futures-handel eller kontraktsopsjonshandel.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste over tilgjengelige børser og nyhetstjenester med tilhørende månedsavgifter.

Du kan abonnere på de tjenestene du ønsker, samt avslutte abonnementer. Du finner ytterligere informasjon i veiledningen Subscription Tool (abonnementsverktøy) som også er tilgjengelig på handelsplattformen.

Nivå 1 eller nivå 2?

  • Kursdata på nivå 1 viser første nivå i børsens ordrebok. Med et abonnement på nivå 1 kan du se direktestreamede bud- og tilbudskurser.
  • Med et abonnement på kursdata på nivå 2 ser du dybden i kursene og tilgjengelige beløp for hvert kurspunkt.

Når du abonnerer på direktekurser fra en derivatbørs og børsen tilbyr både futures-kontrakter og kontraktsopsjoner, er direktekurser fra begge inkludert i abonnementet.

Børsdata på nivå 1 og nivå 2

Kundene har som standard tilgang til forsinkede markedsdata for aksjebørsene og futures-børsene som de er berettiget til å handle på.

Klienter må abonnere på den enkelte børsen for å motta sanntidsmarkedsdata for aksjehandel, CFD- eller futures-handel. Månedlige abonnentsavgifter belastes klientene for de dataene de velger å motta i sanntid.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finnes en liste over tilgjengelige børser med tilhørende børsavgifter.

Klientene kan abonnere på de tjenestene de ønsker, samt avslutte abonnementer. Avtalene om børsabonnement kan KUN sendes inn via abonnementsverktøyet.

Exchanges - FuturesLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)0,42 EUR12,00 EUR1,2 EUR40,00 EUR
CBOE Indices2,5 USD2,5 USDOnly level 1Only level 1
CFE Futures ExchangeI,5 USD7,5 USDOnly level 1Only level 1
EUREX8,00 EUR38,48 EUR12,00 EUR52,00 EUR
Euronext Commodities DerivativesOnly level 2Only level 212,00 EUR12,00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives1,00 EURN/A32,00 EUR32,00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX)3,00 USD340,00 USD15,00 USD340,00 USD
CME1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
CBOT1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
NYMEX1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
COMEX1,00 USD85,00 USD5,00 USD85,00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)25 HKD25 HKD75 HKD75 HKD
ICE Futures Financials110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
ICE Futures Commodities110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)110,00 USD110,00 USD110,00 USD110,00 USD
MEFF Spanish Futures2,00 EUR12,00 EUR4,00 EUR20,00 EUR
Montreal Futures Exchanges6 USD40 USDOnly level 1Only level 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange1,00 EUR32,00 EUR5,00 EUR32,00 EUR
OPRA Stock Options1,25 USD30,50 USDOnly level 1Only level 1
Osaka Securities Exchange20,00 JPY850,00 JPY40,00 JPY1350,00 JPY
Singapore Derivatives Exchange65,00 SGD65,00 SGD90,00 SGD90,00 SGD
Sydney Futures ExchangeOnly level 2Only level 275,00 AUD75,00 AUD
Updated 19 January 2016