​Handel på margin

Handel på margin

Futures-kontrakter handles på margin, noe som gjør at klientene kan gire et lite margininnskudd og oppnå en mye større markedseffekt.

Innledende margin

Innledende margin som er angitt i spesifikasjonene for onlinekontrakter, er sikkerheten per kontrakt som klientene må ha på konto for å kunne åpne en posisjon.  

See all / Initial and Maintenance Margin 

 

Vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmarginene som er angitt per online futures-kontrakt, finner du i delen for betingelser for futures-handel på handelsplattformen.

Du må sørge for at vedlikeholdsmarginen som er angitt per kontrakt, er tilgjengelig på kontoen din til enhver tid.

Hvis midlene på kontoen faller under denne marginen, mottar du et marginvarsel om å enten sette inn flere midler for å dekke posisjonene eller å stenge posisjoner. Du varsles vanligvis via handelsplattformen og via e-post.

Hvis marginsituasjonen ikke løses, kan Saxo Bank stenge posisjonene på dine vegne.

Risikoadvarsel

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Updated 14.01.2013