​Handelsbetingelser for futures

Online Contracts

Disse futures-kontraktene er tilgjengelige for onlinehandel via SaxoTrader-plattformen:

Se alle spesifikasjoner for futures-kontrakter   

 

Merk: Programmene er angitt på tidssonen for de lokale børsene.

Støtte for stoppordrer og stop-limit-ordrer

Stoppordrer og stop-limit-ordrer støttes av børsen der kontrakten omsettes. De tilgjengelige ordretypene er angitt i hurtigvindudetaljene for hver kontrakt.

Når stoppordrer og stop-limit-ordrer ikke støttes av børsen, tilbyr Saxo Bank muligheten til å utføre stoppordrer gjennom syntetiske stoppordrer, der ordren trigges hvis den underliggende omsettes for minst én lot.

Delvis effektuering

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Utløp for futures-kontrakter

Hos Saxo Bank unngår du fysisk levering av det underliggende aktivumet ved utløp av en futures-kontrakt, da dette ikke støttes. Vi råder deg derfor til å notere deg utløpsdato og FND (first notice dates) for eventuelle futures-kontrakter som du har posisjoner i, og sørge for at de stenges før den aktuelle dagen, som angitt nedenfor.

  • Hvis utløpsdatoen er før FND (first notice day), stenges kontrakten på utløpsdato.
  • Hvis FND er lik eller tidligere enn utløpsdatoen, stenges kontrakten på nærmeste ukedag før FND.
  • Hvis futures-posisjonene ikke stenges før den relevante datoen, stenger Saxo Bank posisjonen på dine vegne ved første tilgjengelige mulighet, til gjeldende markedskurser. Eventuelle kostnader, gevinster eller tap i forbindelse av dette, overføres til deg.

Hvis du trenger hjelp eller avklaringer i forhold til utløp av futures-kontrakter, kan du kontakte oss.

Brasilske futures

Vær oppmerksom på at brasilske futures er tilgjengelig kun for personer hjemmehørende utenfor Brasil.

Spesielle betingelser for Sydney Futures Exchange (SFE)

Markedsordrer

Markedsordrer godtas ikke på alle kontrakter.

Bruk limit-ordrer for å nå budet/tilbudet.

Limit-ordrer

En limit-ordre for KJØP kan ikke være høyere enn gjeldende tilbud, og en limit-ordre for SALG kan ikke være lavere enn gjeldende bud.

Hvis markedet er i bevegelse på eller rundt tidspunktet når ordren plasseres, kan ordren bli avvist av børsen. Gjenta prosessen for å plassere ordren på nytt. 

Stop-limit-ordrer

Stoppordrer uten limits godtas ikke.

Limit-kursen som er angitt for en stop-limit-ordre, kan ikke være lenger fra stoppkursen enn verdiene som er angitt nedenfor.

​Base Contract

​Description ​Ticks
AP​ SPI 200 Index Future​ 4​
BB​ 90 Day New Zealand Bank Bill Futures​ 2​
IB​ ASX 30 Day Interbank Cash Rate​ 4​
IR​ 90 Day Bank Accepted Bills​ 2​
XT​ 10 Year T-Bond​ 4​
YT​ 3 Year T-Bond​ 2​

Hvis en ordre ble plassert med limit-kurs over godkjenningskriteriene ovenfor, vises ordren som godtatt av plattformen.

Vær imidlertid oppmerksom på at ordren IKKE utføres når triggerkursen nås/brytes.

I slike tilfeller fjernes ordren fra systemet etterpå. 

Spesielle betingelser for Euronext Paris Commodities (Matif)

For hvete, mais, raps og maltbygg må Saxo Bank følge børsreglene med effekt opptil 5 dager før utløp. Som følge av dette:

  • Kan short-posisjoner bli tvangsstengt innen 5 dager fra utløpsdato, med frist kl. 16.00 CET daglig.
  • Kan alle åpne posisjoner tvangsstenges 1 dag før utløp, der omstendigheter gjelder.

Updated 14.01.2013