​Handelsbetingelser for futures

Online Contracts

Disse futures-kontraktene er tilgjengelige for onlinehandel via SaxoTrader-plattformen:

Se alle spesifikasjoner for futures-kontrakter   

 

Merk: Programmene er angitt på tidssonen for de lokale børsene.

Støtte for stoppordrer og stop-limit-ordrer

Stoppordrer og stop-limit-ordrer støttes av børsen der kontrakten omsettes. De tilgjengelige ordretypene er angitt i hurtigvindudetaljene for hver kontrakt.

Når stoppordrer og stop-limit-ordrer ikke støttes av børsen, tilbyr Saxo Bank muligheten til å utføre stoppordrer gjennom syntetiske stoppordrer, der ordren trigges hvis den underliggende omsettes for minst én lot.

Delvis effektuering

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Utløp for futures-kontrakter

Hos Saxo Bank unngår du fysisk levering av det underliggende aktivumet ved utløp av en futures-kontrakt, da dette ikke støttes. Vi råder deg derfor til å notere deg utløpsdato og FND (first notice dates) for eventuelle futures-kontrakter som du har posisjoner i, og sørge for at de stenges før den aktuelle dagen, som angitt nedenfor.

  • Hvis utløpsdatoen er før FND (first notice day), stenges kontrakten på utløpsdato.
  • Hvis FND er lik eller tidligere enn utløpsdatoen, stenges kontrakten på nærmeste ukedag før FND.
  • Hvis futures-posisjonene ikke stenges før den relevante datoen, stenger Saxo Bank posisjonen på dine vegne ved første tilgjengelige mulighet, til gjeldende markedskurser. Eventuelle kostnader, gevinster eller tap i forbindelse av dette, overføres til deg.

Hvis du trenger hjelp eller avklaringer i forhold til utløp av futures-kontrakter, kan du kontakte oss.

Spesielle betingelser for Sydney Futures Exchange (SFE)

Markedsordrer

Markedsordrer godtas ikke på alle kontrakter.

Bruk limit-ordrer for å nå budet/tilbudet.

Limit-ordrer

En limit-ordre for KJØP kan ikke være høyere enn gjeldende tilbud, og en limit-ordre for SALG kan ikke være lavere enn gjeldende bud.

Hvis markedet er i bevegelse på eller rundt tidspunktet når ordren plasseres, kan ordren bli avvist av børsen. Gjenta prosessen for å plassere ordren på nytt. 

Stop-limit-ordrer

Stoppordrer uten limits godtas ikke.

Limit-kursen som er angitt for en stop-limit-ordre, kan ikke være lenger fra stoppkursen enn verdiene som er angitt nedenfor.

​Base Contract

​Description ​Ticks
AP​ SPI 200 Index Future​ 4​
BB​ 90 Day New Zealand Bank Bill Futures​ 2​
IB​ ASX 30 Day Interbank Cash Rate​ 4​
IR​ 90 Day Bank Accepted Bills​ 2​
XT​ 10 Year T-Bond​ 4​
YT​ 3 Year T-Bond​ 2​

Hvis en ordre ble plassert med limit-kurs over godkjenningskriteriene ovenfor, vises ordren som godtatt av plattformen.

Vær imidlertid oppmerksom på at ordren IKKE utføres når triggerkursen nås/brytes.

I slike tilfeller fjernes ordren fra systemet etterpå. 

Spesielle betingelser for Euronext Paris Commodities (Matif)

For hvete, mais, raps og maltbygg må Saxo Bank følge børsreglene med effekt opptil 5 dager før utløp. Som følge av dette:

  • Kan short-posisjoner bli tvangsstengt innen 5 dager fra utløpsdato, med frist kl. 16.00 CET daglig.
  • Kan alle åpne posisjoner tvangsstenges 1 dag før utløp, der omstendigheter gjelder.

Updated 14.01.2013