Vanilla-opsjoner

Valutaopsjoner – retningslinjer for marginer

Mens eksponeringen er relativt oversiktlig, siden den er angitt som det nominelle beløpet på en valutaspot eller forward-plassering, er dette ikke tilfellet med valutaopsjoner. Du kan ikke bare bruke det nominelle beløpet på en komplisert opsjonsstrategi.

For mange typer opsjonsstrategier (de med ubegrenset risiko), baseres marginsatsen til valutautløpsmarginen (som er marginmodellen til valutaopsjoner) på det underliggende valutaparet ved beregning av marginkravet. Hvilken marginsats bør dermed nå bli brukt til å beregne marginen til dette spesielle valutaparet når vi ikke har en eneste fast marginsats og den nå er avhengig av eksponeringsnivået? Svaret på dette spørsmålet er den blandede marginsatsen basert på den høyeste potensielle eksponeringen for alle valuta- og valutaopsjonsopsjonsplasseringene dine i valutaparet.

Beregning av valutautløpsmargin

Marginkravet til valutaopsjoner beregnes per valutapar, som sikrer at de er innenfor rammen til konseptet med nivåbaserte marginer, og per forfallsdato. I hvert valutapar er det et tak for marginkravet som er den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjonene og valutaplasseringene multiplisert med det gjeldende valutamarginkravet (spot). Denne beregningen tar også hensyn til potensiell binding mellom valutaopsjoner og valutaspot- og forwardplasseringer.

I strategier med begrenset risiko, f.eks. en kortsiktig spredning, beregnes marginkravet for en valutaopsjonsportefølje som det maksimale fremtidige tapet.

Eksempel:

Du selger en kortsiktig portefølje på 10 M USDCAD til innløsningspris på 1,41 og 1,42. Den gjeldende spotsatsen er 1,40. Marginkravet blir da det maksimale fremtidige tapet på 71 429 USD (10 M x (1,42 – 1,41) = 100 000 CAD/USD til 1,40).

Ved strategier med ubegrenset risiko, f.eks. kortsiktige opsjoner uten dekning, beregnes marginkravet som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Eksempel:

Du selger en salgsopsjon på 10 M USDCAD. Du har en ubegrenset tapsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Det gjeldende spot-marginkravet bestemmes av den høyeste potensielle eksponeringen, som er 10 M USD. Den gjeldende spotsatsen blir derfor den blandede marginsatsen på 2,2 % ((1 % x 3 M USD + 2 % x 2 M USD + 3 % x 5 M USD) / 10 M). Marginkravet blir dermed 220 000 USD (2,2 % x 10 M USD).

Nivåbaserte marginsatser blir brukt til beregning av valutaopsjonsmarginer hvis marginkravet ditt er styrt av den aktuelle marginsatsen, og ikke det maksimale fremtidige tapet. De gjeldende spotmarginnivåene er lagvis basert på nominelle beløp i USD – desto høyere det nominelle beløpet, desto høyere den potensielle marginsatsen. Det nivåbaserte marginkravet beregnes per valutapar. Ved beregning av valutaopsjonsmarginer er det aktuelle spotmarginkravet i hvert valutapar den lagvise eller den blandede marginsatsen. Dette blir fastsatt på grunnlag av den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjoner og valutaplasseringer.

Du finner flere eksempler her.

View FX Margin Policy.

Touch-opsjoner

Selv om Touch-opsjoner ikke er marginprodukter, vil plasseringer påvirke beløpet du har "Tilgjengelig for marginhandel", slik det fremgår av kontosammendraget ditt.

Hvis du har marginplasseringer på kontoen, vil "Marginutnyttelsen" derfor øke hvis du legger til plasseringer i Touch-opsjoner.

Merk at før du åpner plasseringen, blir det utført en forhåndskontroll for å sikre at du ikke utilsiktet åpner en plassering i Touch-opsjoner som vil flytte marginutnyttelsen til over 100 %.