Kommisjoner, gebyrer og marginplan

Priser og betingelser for produkthandel

Se våre priser og betingelser for valutahandel

Se våre priser og betingelser for handel av valutaopsjoner

Se våre priser og betingelser for CFD-handel

Se våre priser og betingelser for aksjehandel

Se våre priser og betingelser for futures-handel

Se våre priser og betingelser for handel av kontraktsopsjoner

Se våre priser og betingelser for handel av ETF, ETC og online-fond

Se våre priser og betingelser for obligasjonshandel

Inaktivitetsgebyr (Classic Konto)

For kontoer uten handelsaktivitet i løpet av en periode på seks sammenhengende måneder (180 dager), blir et inaktivitetsgebyr på USD 100 eller tilsvarende i kontoens valuta belastet.

Renter på innskuddsmidler hos Saxo Bank

Renten for hovedkontoen beregnes på grunnlag av den frie kapitalen.

Renter for underkontoene beregnes på grunnlag av kontoverdien.

Siden den frie kapitalen beregnes på grunnlag av åpne handelsposisjoner på alle kontoene dine, er det viktig å sikre at du har tilstrekkelig kontantbeløp tilgjengelig på hovedkontoen.

Ellers risikerer du å bli fratrukket renten på hovedkontoen som overskrider kredittrenten som blir utbetalt for underkontoen(e).

Oppbevaringsavgift

Oppbevaringsavgift for aksjer, ETF´er/ECT´er og obligasjoner

For kontoer med aksjer, ETF´er/ECT´er og obligasjonsposisjoner vil en oppbevaringsavgift på 0,12% p.a påløpe. Månedling miniumsavgift er på EUR 5.00.
Oppbevaringsavgiften blir innregnet daglig og blir belastet på månedlig basis.
Regionale forskjeller kan forekomme.

Oppbevaringsavgift​Månedlig minimumsavgift
​Aksjer, ETF´er/ECT´er​0.12%​EUR 5.00
​Obligasjoner​0.12%​EUR 5.00


Merverdiavgift (moms)

Oppbevaringsavgiften er momspliktig, derfor vil moms legges til ovenpå avgiften.

Fysisk person

 • Bosatt innenfor EU, vil dansk merverdiavgift på 25% påløpe
 • Bosatt utenfor EU, ingen merverdiavgift vil påløpe fra Saxo Bank A/S

Bedrift/ institusjonelle kunder

 • Har drifssted i danmark, dansk merverdiavgift på 25% vil påløpe
 • Har driftssted innenfor EU (foruten Danmark), ingen merverdiavgift påløper fra Saxo Bank A/S såfremt et gyldig EU VAT ID kan fremvises.* Omvendt faktura vil bli tilsendt.
 • ​Har driftssted innenfor EU (foruten Danmark), dansk merverdiavgift vil påløpe såfremt gyldig EU VAT ID ikke fremvises.
 • Har drifssted utenfor EU, ingen merverdiavgift vil bli påregnet av Saxo Bank A/S, men lokale merverdiavgiftsreguleringer kan påløpe.

*Det er kun EU VAT ID som verifiseres gjennom EU komisjones webside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en som vil bli registrert som gyldig EU VAT ID. Hvis EU VAT ID ikke er verfistert, ta kontakt med din lokale VAT myndighet.

Fri kapital

Din netto frie kapital er:

 • Kontantsaldoen på din hovedkonto.
 • Pluss eller minus ikke-realiserte gevinster eller tap fra åpne posisjoner i CFD, Valutaterminskontrakter og Futures på din handelskonto.
 • Pluss markedsverdien av Valutaopsjoner på din handelskonto.
 • Minus margin-/sikkerhetskrav fra åpne posisjoner på din handelskonto.​

Kontoverdi

Kontoverdien på din underkonto er:

 • Kontantsaldoen på kontoen.
 • Pluss eller minus verdien av ikke-realiserte gevinster/tap fra posisjoner i CFD’er, Valutaterminskontrakter og Futures på kontoen.
 • Pluss markedsverdien av Valutaopsjoner på kontoen.​

Rentesatser for privatkunder og selskaper

Følgende rentesatser gjelder for innskuddsmidler i Saxo Bank:

 • Positiv egenkapital på over USD 15 000 (eller tilsvarende): 
  • Rentebetalingen gis på hele beløpet. Renten som anvendes er enten markedsrentene minus 3 %,  eller 0 % dersom markedsrenten er lavere enn 3 %. Den høyeste av de to blir brukt til å utregne rentebalingen. 
 • Positiv egenkapital opptil EUR 15.000 (eller tilsvarende):
  • Det betales ikke renter på frie midler opptil USD 15 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta).
 • Negativ egenkapital:
  • ​Renten som anvendes for å utregne rentekostnaden, er markedsrenten + 8 %. Renten vil som minimum være (ikke være under) 8 %. 

Rentesatser for institusjonskunder

Følgende rentesatser gjelder for innskuddsmidler i Saxo Bank:

 • For positive Net Free Equity, interest will be the higher of market bid rates and zero except from the below mentioned currencies with negative interest. Interest will be paid on the full amount for all Account Values.  
 • Negativ egenkapital: For negativ egenkapital betales det en rente som beregnes ut ifra hele verdien på kontoen. Renten er markedsrenten tillagt et tillegg.​

As of 1 March 2017, Saxo Bank will charge negative interest rates on our standard offering in relevant reference currencies. The charge will apply to balances above the threshold currently indicated in the table below.

On the main trading account, this threshold will be applied to the available net free equity and, in the case of sub-accounts to the account value. The negative interest will be calculated daily for the account credit balance exceeding the threshold and debited to the main trading accounts or sub-accounts at the end of each month for the interest period of the previous month.

The rates charged are subject to change.

​Threshold​Negative interest rate (p.a.)
​EUR​250,000​-0,40%
​CHF​250,000​-0,75%
​DKK​2,000,000​-0,65%
​SEK​2,500,000​-0,50%​

Renteberegning og oppgjør

Renter beregnes på daglig basis og bokføres hver måned. Dette skjer innen sju virkedager etter hver kalendermåned.

Gebyr for valutakonvertering

Valutakonverteringer av handelskostnader, samt fortjeneste og tap fra handelsaktiviteter, skjer ved bruk av gjeldende stengekursen for mid-spread klokken 17.00 New York-tid, pluss/minus 0,5 %. For valutaopsjoner er kursen pluss/minus 0,1 %.

Gebyret for valutakonvertering gjelder ikke for marginsikkerhet. Kun oppgjør for faktiske betalinger til eller fra handelskontoen inkluderes, for eksempel kjøp/salg av kontantaksjer, betaling/mottak av opsjonspremier osv.

Updated 15.01.2015