Handelsbetingelser for aksjeopsjoner​

Kundens margin-/sikkerhetsprofil og opsjonsstrategi

I forbindelse med handel av aksjeopsjoner arbeider Saxo Bank med to handelsprofiler:

  • Basis, som gir kunden mulighet til å kjøpe opsjoner – put og/eller call
  • Avansert, hvor kunden utover å kjøpe opsjoner også har mulighet til å selge opsjoner og utføre kombinasjonsstrategier (kombinasjoner med både underliggende aksjer og andre strikes).

For ytterligere informasjon om margin-/sikkerhetskrav og eventuell reduksjon av margin-/sikkerhetskrav, henvises det til seksjonene Margin-/sikkerhetskrav og Mulighet for nedsettelse av margin/sikkerhet.

I tilfelle kunden overskrider margin-/sikkerhetskravet vil Saxo Bank automatisk lukke alle posisjoner i aksjeopsjoner.

Ytterligere detaljer om margin-/sikkerhetskrav inder den avanserte handelsprofilen oppsummeres nedenfor:​

 

​Strategy ​Initial & maintenance margin

​Long straddle

Long strangle​None


Out-of-the-money naked calls

Stock Options
Call Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Underlying Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Call option equals: Max (0, Option Strike Price - Underlying Future Price)

Example : short 1 DTE jan14 12.50 Call at 0.08
Spot at 12.30
(0.08*100shares)+((0.15*12.30)-(12.50-12.30)*100shares)

       8€ of premium + 164.5€ of margin

 

​Uncovered put write

Stock Options
Put Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Strike Price))

     Out-of-the-Money Amount in case of a Put option equals: Max (0, Underlying Future Price – Option Strike Price)

Example: short 1 DTE jan14 12 Put at 0.06
Spot at 12.30
(0.06*100shares)+((0.15*12.30)-(12.30-12)*100shares)


   6€ of premium + 154.5€ of margin

 

​Bear call spread

(Maximum ((Strike Long Call - Strike Short Call), 0)

Example: short DTE Jan14 12.5 Call at 0.10 and long DTE Jan14 13.5 Call at 0.02
(0.10-0.02)*100 shares + (13.5-12.5)*100 shares

 

8€ of premium + 100€ of margin

​Bull put spread


Example: Short DTE Jan14 Put 12 Put at 0.08 and long DTE Jan14 11 Put at 0.02
(0.08-0.02)*100 shares + (12-11)* 100 shares

   6€ of premium + 100€ of margin

Short straddle
​Short strangle

 

If Initial Margin Short Put > Initial Short Call, then
Initial Margin Short Put + Price Short Call
else
If Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, then
Initial Margin Short Call + Price Short Put

 

 

Margin-/sikkerhetskrav

I forbindelse med handel med Saxo Banks produkter, stiller Saxo Bank krav til margin/sikkerhet på kundens konto, for å kunne imøtekomme eventuelle tap, som kan oppstå som følge av visse posisjoner.

Aksjeopsjoner handles «full premium style», hvilket innebærer at kunden betaler både kurtasje og premie på opsjonen, når posisjonen åpnes.​

Eksempel:

Ved kjøp av en opsjonskontrakt trekkes summen av kurtasje og premie fra kundens kontantbalanse øyeblikkelig. Verdien av den åpne long posisjonen i opsjonen vil ikke være tilgjengelig som margin/sikkerhet fir handel med andre produkter, med mindre annet er avtalt med Saxo Bank.

I det følgende eksempel kjøper en kunde en Call opsjon i Apple Inc. med utløp desember 2014 til 25$ i premie. En opsjon omfatter 100 fysiske aksjer, kurtasje utgjør 6$ pr. kontrakt og omkostninger til handelsplassen utgjør 0,3$.

Med en kontantbalanse på 10.000$ vil kundens kontooversikt se ut som følger:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 25 * 100 shares =

$2,500.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealised Value of Positions

$2,493.70

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

In case of a full premium option, the transactions not booked will be added to the client’s cash balance in overnight processing. The next day, when the options market has moved to $41 (spot at 556.50), the account summary will show:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 41 * 100 shares =

$4,100.00

Unrealised Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Unrealised Value of Positions

$4,093.70

Cash Balance

$7,493.70

Transactions not Booked

--

Account Value

$11,587.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 41 * 100 shares =

-$ 4,100.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

Position Value: Increased due to the price of the option being higher.

Unrealised Value of Positions: Increased due to the price of the option being higher.

Cash Balance: Reduced by the price of the option. ‘Transactions not Booked’ is now zero.

Account Value: Increased due to the price of the option being higher.

Not Available as Margin Collateral: Increased due to the new value of the position.

Short Option Margin

A short option position exposes the holder of that position to being assigned to deliver the underlying proceeds when another market participant who holds a long position exercises his option right. Losses on a short option position can be substantial when the market moves against the position. We will therefore charge premium margin to ensure that sufficient account value is available to close the short position and additional margin to cover overnight shifts in the underlying value. The margin charges are monitored in real-time for changes in market values and a stop out can be triggered when the total margin charge for all margined positions exceeds the client’s margin call profile.

The generic formula for the short option margin charge is:

Short Option Margin = Premium Margin + Additional Margin

The premium margin ensures that the short option position can be closed at current market prices and equals the current Ask Price at which the option can be acquired during trading hours. The additional margin serves to cover overnight price changes in the underlying value when the option position cannot be closed because of limited trading hours.

Stock Options

For options on Stocks, the additional margin equals a percentage of the underlying reference value minus a discount for the amount that the option is out-of-the-money.

Additional Margin Call = Max (X% * Underlying Spot) – Out-of-the-Money Amount, Y% * Underlying Spot)

Additional Margin Put = Max (X% * Underlying Spot) – Out-of-the-Money Amount, Y% * Strike Price)

The margin percentages are set by Saxo Bank and are subject to change. The actual values can vary per option contract and are configurable in the margin profiles. Clients can see the applicable values in the trading conditions of the contract.

The out-of-the-money amount for a call option equals:

Max (0, Option Strike – Underlying Spot)

The out-of-the-money amount for a call option equals:

Max (0, Underlying Spot Price – Option Strike)

To get the currency amount involved, the acquired values need to be multiplied with the trading unit (100 shares).

Example:

Let’s suppose FORM applied an X margin of 15% and a Y margin of 10% on Apple stocks.

A Client shorts an Apple DEC 2013 535 Call at $1.90 (Apple stock at 523.74). The option figure value is 100 shares. The OTM amount is 11.26 stock points (535 – 523.74), resulting in an additional margin of 67.30 stock points ($6,730). In the account summary, the premium margin is taken out of the position value:

Cash and Position Summary

Position Value

- 1 * $1.90 * 100 shares =

- $190.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- (6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealized Value of Positions

- $196.30

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

$190 - ($6 + $0.30) =

$183.70

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

--

Used for Margin Requirement

- 100 shares *( (0.15 * 523.74) – 11.26)

- $6,730.00

Available for Margin Trading

$3,257.40

Margin reduction schemes

Short option positions in American Style Options can be combined with long option positions or covering positions in the underlying deliverable to offset the high risk exposure. As such, the margin charges can be reduced or even waived. We will provide margin reduction on the following position combinations:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call
A short call position can be offset with a long position in the underlying stock.

Call / Put Spread
A spread position allows a long option position to cover for a short option position of an option of the same type, and same underlying deliverable. When the long option is deeper in the money compared to the short option (debit spread), the value of the long option is used up to the value of the short option for coverage with no additional margin to be required. 
When the short leg is deeper in the money compared to the long leg (credit spread), the full value of the long option is used for coverage plus an additional margin equal to the strike difference.

Note: To trade out of a spread position, it is recommended to first close the short leg before closing the long leg to avoid the high margin charge of the naked short option position. However, as the spread margin reservation might not be sufficient to cover the cash amount required to buy back the short option position, a client might find himself locked into a position that he cannot trade out of without additional funds being made available.

Short Straddle / Strangle
The short straddle / strangle rule is different compared to the Covered and Spread rules as the legs of the short straddle do not provide coverage for each other. A short straddle / strangle combines a short call with a short put. Since the exposure of the short call and short put are opposite in regard to market direction, only the additional margin of the leg with the highest margin charge is required.
When the call leg of the strangle position is assigned, the client needs to deliver the underlying stock. Vice versa, when the put is assigned, the client needs to take delivery of the underlying Stock. The long Stock can be combined with the remaining call leg of the original strangle, resulting in a covered call.

Updated 28 April 2014