​Corporate Actions

Rettighetsproblemer

Klienter som holder aksjeposisjoner, mottar rettigheter og velge å selge disse eller abonnere på nye aksjer. Hvis Saxo Bank ikke har mottatt et svar fra klienter innen svarfristen som er angitt av Saxo Bank, kommer banken til å selge rettighetene på vegne av klientene før de utløper hvis dette er mulig.

Hvis rettighetene ikke kan omsettes, utløper de og blir verdiløse. Fortjenesten fra salget distribueres til klientene, minus standardkommisjonen for kontoen. Årsaken til at Saxo Bank utfører denne handlingen, er å forhindre at rettighetene blir verdiløse når de utløper.

*Australian Listed Events
For enkelte hendelsestyper, inkludert, men ikke begrenset til Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers og Retail Offers, har selskaper som er notert i Australia rett til å redusere rettighetene til null i enkelte tilfeller. Derfor vil Saxo Bank kun bestille rettigheter til klientene på betalingsdatoen.

Vær oppmerksom på at det siden mars 2009 har vært ACSA (Australian Custodial Services Association) sine retningslinjer ikke å tilby Share Purchase Plans Events (SPP) til egentlige eiere av verdipapirer, og derfor kan ikke Saxo Bank utføre slike handlinger.

Kontantdividender

Kontantjusteringer bestilles på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Dividendebetalinger fra aksjeposisjoner krediteres til klientenes konto fratrukket eventuelle standard holdingsgebyrer.  Saxo Bank kan foreløpig ikke støtte eller tilby fordelaktige holdingsgebyrer som kan være tilgjengelig på grunn av bostedsstatus eller juridisk status.

Valgfrie dividender

Standard betalingsform er kontanter. Klientene kan imidlertid velge å motta aksjer. Aksjene tildeles når reinvesteringskursen er bekreftet for verdibetalingsdatoen.

Aksjedividender

Ekstra aksjer tildeles på ex-datoen for verdien på betalingsdatoen.

Bonusproblemer

Ekstra aksjer tildeles på ex-datoen.

Aksjesplitter / reverserte aksjesplitter

Nye aksjeposisjoner tildeles på ex-datoen.

Anbudstilbud

Klienter som holder aksjer i porteføljen, har muligheter for anbud.

Fusjon og fusjoner med valg

For obligatoriske fusjoner finnes det tre ulike utfall:

  1. Kontanter (distribuert på betalingsdato)
  2. Aksjer (distribuert på ex-dato)
  3. Blanding av kontanter og aksjer (distribuert på ex-dato)

For fusjoner med valg kan klientene velge før fristen går ut.

Sletting av åpne ordrer som et resultat av Corporate Actions

Dagen før en Corporate Action er planlagt iverksatt (ex-datoen), slettes åpne ordrer for visse hendelsestyper.

Følgende beskriver reglene for hva som skjer:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​

For dividende- og rettighetsproblemer slettes alle åpne ordrer for det angitte instrumentet hvis endringen i markedsprisen beregnes å være over 20 % som følge av Corporate Action-hendelsen.

Nye posisjoner i instrumenter som ikke omsettes online

Enkelte ganger involverer en Corporate Action et instrument som ikke kan omsettes online med Saxo Bank.

I disse tilfellene gjelder følgende prosedyrer:

Posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes online, tildelt som et resultat av en Corporate Action, bokføres til klientens konto. Instrumentet legges til klientens konto for rapporteringsformål.

Fraksjonskompensasjon

En fraksjonsaksje er mindre enn én full aksje, og kan oppstå som et resultat av beregning av Corporate Action-rettigheter.

For følgende Corporate Actions betaler Saxo Bank kontantkompensasjon for fraksjoner når fraksjonskompensasjon gjelder:

  • Aksjesplitter
  • Reverserte aksjesplitter
  • Valgfrie dividender på aksjeposisjoner
  • Fusjoner

Avgifter og gebyrer på Corporate Actions

Avgifter og gebyrer kan også bli belastet andre Corporate Actions enn kontantdividender, som for eksempel gebyr på aksjedividender eller avgift på en fusjon.

Når slike avgifter og gebyrer forekommer, debiterer Saxo Bank klientens konto tilsvarende.

Spesielle Corporate Action-hendelser

Spesielle og sjeldne Corporate Actions som ikke faller inn under beskrivelsene ovenfor, kan forekomme.

Saxo Bank håndterer slike Corporate Actions i klientens beste interesse, i den utstrekning tiden og driftsprosedyrene tillater.

Updated 14.012013