​Betingelser for aksjehandel

Aksjeinvesteringssikkerhet kan brukes for andre investeringer

Saxo Bank lar en prosentandel av sikkerheten som investeres i visse aksjer, brukes for handelsvirksomhet med marginkrav (valutahandel, CFD- og futures-handel og kontraktopsjonshandel). Se prosentandel av sikkerhet som kan brukes fra hver aksje.

Aksjer som brukes som sikkerhet for marginhandel, kan ikke brukes til å dekke realiserte/urealiserte tap.

Markedsordrer

Enkelte børser støttes ikke markedsordrer. Hvis en klient plasserer en markedsordre i disse markedene, konverterer Saxo Bank ordren automatisk til en aggressiv limit-ordre med en bestemt prosentandel limit ”in the money”.

Prosentandelen limit varierer mellom 1 og 4 %, avhengig av børsen og typen instrument. Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

Exchange​ ​
American Stock Exchange (AMEX)​ Oslo Stock Exchange (OSE) ​
Athens Stock Exchange (AT)​ OMX Copenhagen (CSE)  ​
Australian Stock Exchange (ASX)​ OMX Helsinki (HSE)  ​
London International Exchange (LSE_INTL)​ OMX Stockholm (SSE) ​
London Stock Exchange (LSE_SETS) ​ Singapore Exchange (SGX-ST)​

 

I tillegg kan enkelte av våre utførelsesmeglere velge å konvertere markedsordrer på bestemte børser til aggressive limit-ordrer 3 % ”in the money”. Dette skyldes intern overholdelse og er ment å beskytte klientene fra utilsiktet bevegelse i markedet.

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Split-ordrer

Hvis en ordre for en sikkerhet splittes, og oppfylles delvis over en periode på mer enn én dag, kan handelskostnadene øke. Årsaken til økningen er at minimumsgebyret kan bli belastet mer enn én gang basert på antall dager som kreves for total utførelse av ordren.

Dividender fra aksjeposisjoner

Dividendebetalinger fra aksjeposisjoner krediteres til klientenes konto fratrukket eventuelle standard holdingsgebyrer.

Saxo Bank kan foreløpig ikke støtte eller tilby fordelaktige holdingsgebyrer som kan være tilgjengelig på grunn av bostedsstatus eller juridisk status.

Overføring av aksjer

Les mer om overføring av aksjer til Saxo Bank-kontoen din.

Forretningsvilkår for verdipapirhandel og depotadministrasjon

Du finner forretningsvilkårene for verdipapirhandel og depotadministrasjon i dokumentbiblioteket.

Updated 14.01.2013

​Lokale markedsvilkår og betingelser

Depotkonto for greske aksjer

Greske myndigheter krever at greske aksjonærer har en separat oppgjørskonto for depotformål.

Du må derfor fylle ut enten en felles (kun for felleskontoinnehavere hos Saxo Bank) eller en individuell SAT-søknad for å la Saxo Bank åpne eller overføre depotkontoen din til Saxo Bank.

Begge skjemaene kan lastes ned fra dokumentbiblioteket.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 7 arbeidsdager før oppsettet er fullført.

Avgifter på aksjer – Hong Kong

Stempelavgift og andre avgifter belastes Hong Kong-aksjer: 0,108 %

Merk: Automatisk handel fra 9.30 til 16.30 med pause fra 12.00 til 13.30.

Avgifter på aksjer – Singapore

Et avregningsgebyr på 0,04 % betales på Singapore-aksjer, maksimalt SGD 600.

Avgifter på aksjer – Storbritannia

Panel for Takeovers and Mergers (PTM)-avgift og stempelavgift kan bli belastet aksjer fra Storbritannia.

Stempelavgift legges på alle kjøpstransaksjoner med 0,5 % av transaksjonsverdien.

Et PTM-gebyr på GBP 1 legges på kjøps- og salgstransaksjoner der handelens bruttoverdi overskrider GBP 10 000.

Vær oppmerksom på at stempelavgiften er 1 % av transaksjonsverdien for aksjer registrert i Irland.

Avgifter på aksjer – Sør-Afrika

Johannesburg-børsen pålegger en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25 % ved åpning av en aksjeposisjon (eller aksjekjøp). Denne avgiften gjelder ikke CFD-handler på enkeltaksjer.

Avgifter på aksjer – Frankrike

Financial Transaction Tax (FTT) på 0,30 % legges på alle kjøpshandler for franske Large Cap-aksjer.

Den fullstendige listen over de 109 aksjene dette gjelder, er tilgjenglige i den offisielle søknadserklæringen (på fransk).

Avgifter på aksjer – Italia

Fra 1. Mars 2013 vil den italienske finansielle transaksjonsskatten (FTT) på 0,10 % pålegges alle kjøp av italienske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (f. eks. depotbevis) i børsnoterte selskaper registrert med kontorer i Italia.

Depotgebyrer (Depositary Receipt fees) – USA

Det er standard praksis for amerikanske depoter å belaste et årlig administrasjonsgebyr på opptil USD 0,05 per aksje, avhengig av utstedende depotbank.

Hensikten med avgiften er å dekke kostnadene for banker som utfører prosedyrene som kreves for å utstede og handle depotlinjen.

Vanligvis trekkes gebyret fra ved dividendebetaler, men hvis depotet ikke betaler dividende eller ikke inkluderer gebyret i dividenden, administreres gebyret gjennom direkte belastning.

Dividendegebyret er stipulert i innskuddsavtalen mellom depotbanken og selskapet i henhold til bransjestandarder. Innskuddsavtalen registreres hos SEC og er offentlig tilgjengelig.

Gebyret per depotmottak avhenger ikke av den totale mengden av dividende som betales ut, men av mengden aksjer som holdes.

Gebyrer for amerikanske CFD DMA og aksjer i henhold til SEC seksjon 31

Saxo Bank overfører til klientene gebyret på $21,80 per million (0,218 bps) i henhold til SEC seksjon 31 på CFD DMA og aksjesalgstransaksjoner på amerikanske børser, der klientordrene registreres direkte i det underliggende markedet.

Gebyret gjelder kun for amerikanske børser.

Du kan lese mer om Seksjon 31 her: http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-8.html#.VOMgOK10zcs

Ordreeffektuering før åpning i amerikanske markeder

I de amerikanske markedene konsoliderer Saxo Bank likviditet fra en rekke kilder i tillegg til primærbørsene.

Når det er en forsinkelse i åpningen av primærbørsen, kan ordrene effektueres fra disse andre kildene før handelen starter på primærbørsen.

Updated 18.02.2015