SaxoSelect Balanserte Porteføljer

En god investering –
har nå blitt enklere

Vår samling av Balanserte Porteføljer, bygget med iShares® ETFer fra BlackRock og styrt av Saxo Bank, tilbyr en enkel måte å investere på en sofistikert måte.

In samarbeid med
blackrock

Velg den porteføljen som er riktig for degdefensive

Defensiv Portefølje

Designet for europeiske investorer med langsiktig investeringshorisont og en mer forsiktig investeringsprofil. Denne veldiversifiserte porteføljen tar sikte på å maksimere det langsiktige forventede avkast for en forventet - men ikke garantert - nivå av risiko i området 4% til 6%.
Les mer

balanced

Moderat Portefølje

Designet for europeiske investorer med langsiktig investeringshorisont og en mer moderat investeringsprofil. Denne veldiversifiserte porteføljen tar sikte på å maksimere det langsiktige forventede avkast for en forventet - men ikke garantert - nivå av risiko i området 7% til 10%.
Les mer

aggressive

Aggressiv Portefølje

Designet for europeiske investorer med langsiktig investeringshorisont og en mer vekstsøkende investeringsprofil. Denne veldiversifiserte porteføljen tar sikte på å maksimere det langsiktige forventede avkast for en forventet - men ikke garantert - nivå av risiko i området 9% til 12%.
Les mer

“Ved å kombinere vårt lederskap i handelsteknologi med BlackRocks investeringsverkøy, skaper vi fremtiden for hvordan mennesker investerer.”

- Kim Fournais, Saxo Bank’s CEO.

En sterk partner

blackrock

Dokumentert avkast

Som verdens største kapitalforvalter, med over $4,6 trillioner i aktiver under forvaltning, har BlackRock blitt betrodd midler til både store institusjoner og individuelle investorer.

Automatisert investering

Vår handelsalgoritme rebalanserer din portefølje med jevne mellomrom, så din porteføje holder seg diversifisert og kalibrert. Dette gir deg frihet til å investere dine midler - ikke din tid.

Ekspertinnsikt

Dra fordel av ekspertisen fra to prominente finansielle institusjoner: Saxo Bank og BlackRock - verden største investeringsforvalter - så din portefølje holder seg i takt med utviklingen i markedene.

Transparent kontroll

Enkelt å gå inn eller ut av en investering når du selv ønsker det. iShares® ETFer er fullstendig transparente, hvilket betyr at du vet eksakt hva din beholdninger er.

Konkurransedyktig pris

Du drar fordel av av en total pris så du ikke trenger å bekymre deg for skjulte kostnader som påvirker ditt avkast: Saxo Bank tar en enkelt avgift på *0.9% per år, inkludert skatt, med ingen handels- eller deopotavgifter.

*Forvalteren av ETFen tar også en avgift for å forvalte midlene. Denne avgiften kalles en Expense Ratio og er allerede fratrukket verdiene av posisjone i et fondet. Så prisen på ETFen er fratrukket Expense Ratio. Service fee kalkuleres på bakgrunn av verdien av din portefølje på slutten av hver dag og trekkes i slutten av hvert kvartal. Vennligst legg merke til at hvis du velger en investeringsportefølje som er priset i en annen valuta enn den du har på din konto, vil det tilkomme et vekslingsgebyr (på 0.5% på investert beløp per konvertering).

Bygget med børsnoterte fond (ETF)

SaxoSelect Balanserte Porteføljer bruker ETFer, som tilbyr fleksibilitet, transparens og lave kostnader.

Se denne videoen for å lære mer om ETFer.

Start å invester med SaxoSelect Balanserte Porteføljer

 

1

Fyll ut vårt online søknadsskjema, som tar 10 minutter å fylle ut.

2

En minimumsinvestering på 10.000 EUR er påkrevd.

3

Din konto er som regel godkjent i løpet av 24 timer.

Not yet a client?

ÅBN KONTO

Ring 80 05 81 44, eller registrer deg under for å få mer informasjon

Ved å sende inn denne informasjonen, samtykker jeg i bruksvilkårene og at Saxo Bank eller noen i Saxo Bank Group kan ta kontakt med meg over telefon eller mail med informasjon om produkter og tjenester, samt hjelpe meg med bruk av de tjenester Saxo Bank Group tilbyr. Send inn

FAQ

Hva er SaxoSelect?

SaxoSelect er en digital og automatisert handels- og investeringsservice som gir Saxo Banks kunder mulighet til å investere i forhåndsvalgte strategier direkte fra handelsplattformen.

SaxoSelect tilbyr to hovedstrategier: Balanserte Porteføljer​ for langsiktige investorer, og Trading Strategies for mer risikovillige og erfarne investorer.

​Hvordan starter jeg?

Du kan kjøpe Balanserte Porteføljer​ nesten på samme måte som du ville kjøpt en aksje.

Du velger simpelthen den porteføljen som best passer din investeringsprofil, og logger inn på din SaxoTrader. Deretter fullfører du den korte online prosessen, avgjør hvor mye du ønsker å investere, så vil din investering behandles og implementeres i real time.

Porteføljen blir automatisk rebalansert av Saxo Bank med jevne mellomrom for å holde porteføljen i tråd med din valgte risikoprofil.

Hvor kan jeg følge med på min Balanserte Portefølje?

Du har fullt overblikk og kontroll over din investeringsportefølje.

Når du gjennomfører investeringen, oppretter Saxo bank en dedikert underkonto hvor investeringsporteføljen vil bli plassert. Denne virker som en mappe under din eksisterende SaxoTrader konto.

På den måten forblir din investeringsportefølje i din kontroll, slik at du kan endre eller stanse investeringer når du ser det som nødvendig.

Hva er en Balanserte Portefølje bygget opp av?

Balanserte Porteføljer​ er bygget opp av Exchange Traded Funds (populært kalt ETF-er).

En ETF kombinerer fordelene til et fond og en aksje. Som et fond, investerer en ETF i  en samling av obligasjoner, aksjer og/eller andre aktivaklasser. Som aksjer, kan individuelle ETF-er kjøpes eller selges i løpet av dagen så lenge markedet er åpent.

Å holde et tilstrekkelig antall individuelle obligasjoner og aksjer for å oppnå en veldiversifisert portefølje krever en stor investering. Men, med ETF-er, kan investorer med investeringsporteføljer ha en kostnadseffektiv og veldiversifisert løsning uten å binde opp for mye kapital.

 

Hva er iShares og Exchange Traded Funds?

Saxo Bank har valgt å bygge opp sine Balanserte Porteføljer​ med iShares exchange traded funds fra BlackRock.

iShares er en global leder innen Exchange Traded Funds, med mer enn ti års erfaring og forpliktelse til både individuelle og institusjonelle investorer i alle størrelser. Med over 700 fond over hele verden fordelt på flere aktivaklasser og strategier, og mer enn $1 billion i eiendeler under forvaltning av 30. september 2015, har iShares tatt en sentral rolle i markedene. iShares fond hjelper kunder over hele verden å bygge opp kjernen av deres portefølje, møte spesifikke investeringsmål og implementere markedsutsikter. iShares fond blir drevet av ekspertporteføljen og risikostyring til BlackRock, som i dag har tilliten til å forvalte mer penger enn noen andre investeringsselskap.*

(*Basert på $4.506 billioner i AUM den 30.09.15.)

Saxo Bank bruker BlackRocks analyser og data til oppbygningen av sine investeringsporteføljer.

BlackRocks analyser og data som brukes i oppbygningen av Saxo Banks investeringsportefølje er basert på spesifikke interne antageleser. BlackRock har derfor ikke tatt stilling til egnetheten av innholdet i research analysene og dataen for individuelle behov, eller risikotoleransen til den enkelte investor. Som sådan er BlackRocks analyser og data kun til informasjonsformål og ikke ment som investeringsrådgivning, tilbud om å selge eller kjøpe verdipapirene som er beskrevet. BlackRocks analyser og data har ikke blitt utarbeidet i samsvar med lovens krav om å fremme uavhengig investeringsanalyse, og er ikke underlagt noen forbud mot å formidle analyser og data gjort tilgjengelig for Saxo Bank, da det er å anse som markedskommunikasjon.

Hva koster det?

For levering av investeringstjenesten tar Saxo Bank et årlig administrasjonsgebyr på 0.9% beregnet ut i fra verdien på investeringsporteføljen. Gebyret er inkludert merverdiavgift der dette er aktuelt.

Administrasjonsgebyret beregnes på daglig basis og belastes ved utgangen av hvert kvartal. Hvis du stopper din investering midt i et kvartal vil det akkumulerte administrasjonsgebyret belastes på opphørstidspunktet.

Vi tar ikke handelsgebyr når vi gjennomfører den første investeringen, eller rebalanserer din portefølje. Videre tar vi ingen depotavgift, inaktivitetsgebyr eller minimumskurtasje.

Vær oppmerksom på at hvis du velger en investeringsportefølje  som er denominert i en annen valuta enn din investeringsskonto, vil det medføre et valutavekslingsgebyr (0,5 % av investert beløp per konvertering).

Forvalteren for Exchange Traded Funds tar også et gebyr for å forvalte fondets midler. Dette beløpet kalles en Expense Ratio og trekkes fra verdien av eiendelene i fondet slik at prisen på ETF er netto av Expense Ratio. Den totale Expense Ratio som påløper av hver investeringsportefølje finnes i beskrivelsen av hver portefølje og er atskilt fra administrasjonsgebyret.

Beregnet eksempel på administrasjonsgebyr:

​En kunde investerer 20,000 EUR 1. april.​Startsaldo er på 20,000 EUR. Årlig administrasjonsgebyr = 0.9%, som belastes i slutten av hvert kvartal.
​Administrasjonsgebyret beregnes daglig.

​Det daglige administrasjonsgebyret beregnes ut i fra denne formelen:

Kontoverdien på slutten av dagen * (Administrasjonsgebyr/365)

Avgiften for den første dagen beregnes da som følger: 20,000 * (0.009/365) = EUR 0.49

For å gjøre eksempelet litt enklere går vi ut ifra at saldoen forblir på EUR 20,000 i april (30 dager), og EUR 21,000 i resten av kvartalet (mai og juni = 61 dager)

Med disse forutsetningene kan påløpte administrasjonsgebyrer beregnes på denne måten:

(20,000*(0.009*(30/365)) + (21,000*(0.009*(61/365)) = EUR 46.38

Vær oppmerksom på at det eksakte tallet kan variere litt grunnet avrunding.

  

Situasjonen på kontoen ved utgangen av kvartalet:

​Kontoverdi ved starten av kvartalet​20,000
​P & L​1,000
​Sluttverdien før gebyrer​21,000
​Administrasjonsgebyr​(46.38)
​Kontoverdi ved kvartalsslutt20,953.62

*alle beløp er i EUR

Administrasjonsgebyret kommer i tillegg til ETF-ens Expense Ratio. Expense Reatio er trukket fra eiendelene i ETF-en og betalt til forvalteren av ETF-en .

Hva er en Expense Ratio?

ETF-er handles som aksjer med kjøps-og salgskurser på børs. I motsetning til aksjer, har en ETF et løpende forvaltningshonorar som skal dekke driftskostnadene knyttet til forvaltningen av ETF-en. Honoraret trekkes fra verdien til ETFen, og det er dette som utgjør Expense Ratio.

Siden en Balanserte Portefølje er en samling av ETF-er, publiserer vi en gjennomsnittlig Expense Ratio for å bedre uttrykke kostnadene som allerede er innebygd  i byggesteinene  i til investeringsporteføljen. Den vektede gjennomsnittlige kostnaden kan endres fra tid til annen. Saxo Banks administrasjonsgebyr beregnes separat og er ikke integrert som en del av ETF-ene (se avsnittet over for Saxo Banks kostnader).

 

Kan man prøve ut en demoversjon av Balanserte Porteføljer​?

Tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig i demoversjon.

Kan jeg stanse investeringen min når som helst?

Du kan når som helst stoppe din investering ved å trykke på “Stopp”-knappen ved siden av strategien på SaxoTrader plattformen din.

Når du bestemmer deg for å avslutte investeringen, får du valget mellom å beholde dine eksisterende posisjoner eller standardvalget, som er å lukke alle posisjoner. Hvis du bestemmer deg for å lukke alle åpne posisjoner på dette tidspunkt, vil det automatisk genereres markedsordre. Skulle de underliggende markedene være stengt vil ordren bli utført så snart markedene åpner igjen.

Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å holde åpne posisjoner er det ditt eget ansvar å håndtere dem hele tiden. Du blir selv nødt til å lukke posisjonene etter at du har klikket på "Stopp"-knappen.

Kan jeg restarte investeringen etter at jeg har stanset den?

Du har mulighet til å restarte en avsluttet investering ved å bruke “Restart”-knappen. Du vil bli bedt om å bekrefte at din økonomiske situasjon ikke er vesentlig endret siden siste investering, og du vil trenge tilstrekkelig med midler for å dekke den minimumsinvesteringen som kreves .

Kan jeg lukke enkeltposisjoner i Balanserte Porteføljen min?

Så lenge investeringen er aktiv er det ikke mulig å redusere eller øke risikoeksponeringen i en enkelt posisjon i investeringsporteføljen.

En Balanserte Portefølje bør betraktes som et frittstående investeringsforslag. Du er enten med på alt eller ingenting.

Hva er Balanserte Porteføljesiden?

Denne siden gir deg en oversikt over seneste resultater generert av Balanserte Porteføljer​, på en konto med ekte penger finansiert av Saxo Bank, og ligner enhver investeringskonto. Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke nødvendigvis er en indikasjon på fremtidige resultater.

Hvordan Balanserte Porteføljens avkastning beregnet?

Beregnet avkastning er tidsvektet. Denne beregningsmetodikken er en standard metode for å sammenligne investeringsporteføljeforvaltere fra kapitalforvaltningsbransjen. Verdiutviklingen er basert på både realiserte og urealiserte handler.
No configuration