SaxoSelect Aksjeporteføljer

Omsett kunnskap til gode
investeringer

Vi gir deg mulighet til å investere i en global portefølje med 30 nøye utvalgte aksjer som aktivt forvaltes og justeres løpende av Saxo Bank i samarbeid med Morningstar.

I samarbeid med
Morningstar

Kom i gang med SaxoSelect Aksjeporteføljer

Kombinerer forskning og teknologi

Vi har inngått samarbeid med det ledende analysehuset Morningstar så nå kan vi tilby deg nye, attraktive investeringsmuligheter basert på Morningstars mangeårige erfaring med investeringsanalyse - alt sammen direkte fra vår prisvinnende handelsplattform, SaxoTraderGO.

Med SaxoSelect Aksjeporteføljer har du nå muligheten til helt enkelt å investere i en portefølje sammensatt av 30 nøye utvalgte aksjer basert på den nyeste forskningen og Morningstars veldokumenterte value investeringsfilosofi.

Oppdag fordelene

Ekspertise

Vi gir deg muligheten til å investere på bakgrunn av den samlede kunnskapen og erfaringen fra to av verdens ledende finansielle institusjoner. Med SaxoSelect får du nå adgang til en aktivt forvaltet aksjeportefølje sammensatt på bakgrunn av value investeringsfilosofien.

Stor spredning

Med denne aksjeporteføljen, bestående av 30 nøye utvalgte aksjer, får du adgang til global spredning av risiko på tvers av land og sektorer.

Full kontroll

Du kan til enhver tid følge utviklingen i din investering og starte eller avslutte din investering i aksjeporteføljen fra vår prisvinnende handelsplattform, SaxoTraderGO.

Enkelt og tidsbesparende

Overlat trygt sammensetningen av din aksjeportefølje til Morningstars eksperter, så du kan bruke tiden din på noe annet.

Ytterligere informasjon

Beregning av Fair Value

Få vite mer om hvordan Morningstar beregner Fair Value for en aksje.Se video


Konkurransefortrinn

Se mer om hvordan Morningstar identifiserer selskaper som forventes å levere ekstraordinær god langsiktig avkastning. Se video


Produktark

Få full oversikt over hvordan SaxoSelect Aksjeporteføljer fungerer. Last ned PDF


Slik velges aksjene

Les mer om prosessen Morningstar bruker til å velge ut de beste aksjene. Last ned rapport


Hva kjennetegner en MOAT?

Lær mer om hvordan Morningstar utformer sin «Economic MOAT»-rangeringLast ned rapport


Fordeler ved spredning i porteføljen

Les mer om hvordan spredning i aksjeporteføljen bidrar til bedre risikojustert avkastning. Last ned rapport

Ofte stilte spørsmål

Les mer om produktet og vårt samarbeid med Morningstar.

Hva er SaxoSelect?

SaxoSelect er en fullautomatisk handels- og investeringsservice som gir kunder i Saxo Bank mulighet til å investere i en rekke handelsstrategier og investeringsporteføljer direkte fra deres handelsplattform.

Når du investerer i en portefølje eller handelsstrategi gjennom SaxoSelect, opprettes det automatisk en ny underkonto med samme valuta som den valgte strategien eller porteføljen. Etter opprettelsen overføres det valgte investeringsbeløpet automatisk til den nye kontoen. Den nye kontoen, som er tilknyttet den valgte strategien eller porteføljen, vil deretter bli justert automatisk så den alltid avspeiler den valgte handelsstrategien eller porteføljen. Du behøver altså ikke gjøre noe ytterligere før du ønsker å avslutte din investering.

Med SaxoSelect får du adgang til tre forskjellige investeringsmuligheter:

Handelsstrategier​
Med Handelsstrategier får du mulighet til å handle sammen med erfarne investorer, som over lengre tid har levert ekstraordinært gode risikojusterte avkastninger. Handelsstrategiene følger ofte et spesielt tema som f.eks. Commodity Focus og Charts & Patterns. Strategiene har således fokus på tekniske signaler, men det er alltid opp til den enkelte forvalter å treffe de endelige handelsbeslutningene.

Aksjeporteføljer
Aksjeporteføljer gir deg adgang til en rekke nøye utvalgte aksjeporteføljer sammensatt av erfarne fondsforvaltere. Du får bl.a. adgang til Saxo Morningstar MOAT porteføljen, som er basert på analyse fra det anerkjente analysehuset Morningstar, og Global StockPicker porteføljen, som forvaltes av Saxo Banks erfarne porteføljeforvaltere på bakgrunn av dyptgående fundamentalanalyse.

Balanserte Porteføljer
Balanserte Porteføljer er den optimale løsningen for den langsiktige investor som ønsker å investere i både aksjer og obligasjoner. I samarbeid med verdens største kapitalforvalter, BlackRock, har vi satt sammen en rekke attraktive investeringsporteføljer som passer til ethvert ønske om avkastning og risikotoleranse. Balanserte Porteføljer kan også være et attraktivt alternativ til et alminnelig innskudd, da du kan bruke verdien av porteføljene som margin/sikkerhet for handel i marginprodukter som valuta, CFD'er og futures.

Sånn velges aksjer til porteføljen

Morningstars aksjeanalytikere setter sammen en modellportefølje bestående av 30 globale aksjer som Saxo Bank kjøper inn til Saxo Morningstar MOAT porteføljen, med lik vekting.

Aksjene i porteføljen er nøye utvalgt fra 33 forskjellige børser og rangert ved hjelp av Morningstars Economic Moat utvelgelsesprosess. For å bli utvalgt skal selskapene besitte et holdbart og stabilt konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene. I tillegg skal selskapet forvente å levere ekstraordinært god avkastning i løpet av de neste 10 til 20 år. For å vurdere hvorvidt aksjen er undervurdert av markedet, beregnes aksjens fair verdi på bakgrunn av en gjennomgående analyse av selskapets regnskapstall. Hvis analysen viser at den nåværende fair verdi for aksjen er vesentlig høyere enn aksjens nåværende kurs på børsen, betraktes aksjen som undervurdert og kan dermed inngå i porteføljen. Det vurderes også om det er tilstrekkelig likviditet i aksjen

Hvordan justeres porteføljen?

Porteføljen gjennomgås av Morningstar ved hvert kvartal, deretter justerer Saxo Bank automatisk porteføljen, om nødvendig. For å minimere transaksjonskostnader for kunden vil porteføljen kun bli justert hvis en alternativ investering er mer enn 25% undervurdert i forhold til dens fair verdi. For å minimere transaksjonskostnader vil små utfall i forhold til målet om likevekt i porteføljen også bli akseptert.

Alle justeringer i porteføljen vil alltid bli gjort automatisk. ​

Hva er Morningstar Economic MOAT®?

En "Economic Moat", eller et vedvarende holdbart konkurransefortrinn, er en spesiell egenskap som gir en virksomhet mulighet til å skape ekstraordinært god avkastning for dens investorer over en lengre periode.

Potensielle aksjer til porteføljen rangeres ved hjelp av Morningstars Economic Moat utvelgelsesprosess som omfatter 5 sentrale prinsipper for utvelgelsen:

 • Høye byttekostnader - virksomheter hvis kunder skal avholde større kostnader for å skifte til en konkurrerende virksomhet;
 • Network effekt - virksomheter som tilbyr varer eller tjenester der verdien av produktet øker proporsjonalt med antall brukere av produktet eller tjenesten;
 • Immaterielle eiendeler - patenter, lisenser og verdifulle merker som kan gi en virksomhet en fordel over konkurrentene;
 • Stordriftsfordeler - virksomheter som kan produsere varer eller tjenester billigere enn konkurrentene har mulighet til å underby konkurrenter og dermed skape ekstraordinært god lønnsomhet;
 • Effektiv skala - en fordel for virksomheter som opererer i markeder med få konkurrenter.​

Aksjer som er inkludert i Saxo Morningstar Investeringsporteføljen skal besitte en enten "bred" eller "smal" moat. Med andre ord skal de utvalgte aksjene besitte et holdbart konkurransefortrinn og forventes å levere ekstraordinært god avkastning de neste 20 ("bred" moat) eller 10 ("smal" moat) år.

Hva er kostnadene?

Lave handelskostnader

Saxo Bank tar et enkelt handelsgebyr på 0,06% av handelsbeløpet for hver handel med en minimumskostnad på 2 EUR, eller tilsvarende i en annen valuta.

Enkelt administrasjonsgebyr

Saxo Bank tar et lavt administrasjonsgebyr på 0,75% p.a. inklusiv moms. Administrasjonsgebyret beregnes på bakgrunn av porteføljens verdi ved slutten av hver handelsdag, og avregnes ultimo hvert kvartal. ​ ​​​

Vekslingsgebyr​

Saxo Morningstar MOAT®​ –porteføljen gir kunder et lavt vekslingsgebyr på kun 0.2 % for handler i andre valuta enn porteføljens opprinnelige valuta (EUR).​

Overførsler til og fra investeringskontoen der Saxo Morningstar MOAT® - porteføljen ligger, vil medføre et standard vekslingsgebyr på 0.5 % dersom midlene er i en annen valuta enn porteføljens valuta (EUR).​ ​​​

Hvem forvalter porteføljen?

Morningstars aksjeanalytikere setter sammen en modellportefølje bestående av 30 globale aksjer som Saxo Bank kjøper inn til Saxo Morningstar MOAT porteføljen, med lik vekting.
​​

Hvordan investerer jeg i Saxo Morningstar MOAT® porteføljen?

Du kan investere i SaxoSelect porteføljer og handelsstrategier direkte fra SaxoTraderGO. De tilgjengelige SaxoSelect porteføljene vises under fanen SaxoSelect i plattformen. Her finner du en full beskrivelse av hver portefølje eller strategi, informasjon og statistikk om avkastning og et overblikk over dine investeringer i porteføljen.

Slik investerer du direkte fra din handelsplattform:

 1. Klikk på knappen INVESTER ved den strategien eller porteføljen du vil investere i.
 2. Hvis nødvendig vil du bli guidet gjennom en kort egnethetstest. Merk deg at du kun har mulighet til å investere i de strategier som du erklæres egnet til ifølge egnethetstesten.
 3. I investeringsmodulen velger du størrelsen på din investering.

Når du har gjennomgått prosessen ovenfor opprettes det automatisk en ny underkonto til den valgte strategi eller portefølje. Posisjonene i den valgte strategi åpnes automatisk innen ganske få sekunder, hvis det underliggende markedet er åpent.

Hvordan overvåker og administrerer jeg min portefølje?

Administrasjon av porteføljen
Aktive porteføljer overvåkes i Porteføljelisten som gir deg adgang til å overvåke avkastning, justere størrelsen på din investering eller avslutte din investering helt.

Avkastning på porteføljen din
Du kan følge med i porteføljens avkastning under fanen Konto i SaxoTraderGO. På denne siden kan du finne:​​

 • ytterligere detaljer om kontoen din
 • en graf over utviklingen i kontoverdien din
 • en graf over tidsvektet avkastning
 • en månedlig oversikt over gevinst og tap
 • statistikk over avkastningen på investeringen fra starten av

Individuelle investeringer
Du kan også følge med i enkeltinvesteringer under fanen Posisjoner. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre i posisjoner som er tilknyttet en handelsstrategi eller investeringsportefølje.​

Hvordan avslutter jeg investeringen min?

Ønsker du å stoppe en investering i en portefølje eller handelsstrategi, skal du bare klikke på Stopp-knappen ved porteføljen i porteføljelisten i SaxoTraderGO plattformen.

Du skal deretter velge om du ønsker å lukke posisjonene (standard) eller beholde dine eksisterende posisjoner.

Merk deg at hvis du velger å beholde posisjonene er det ditt eget ansvar å administrere og eventuelt lukke de åpne posisjonene på et senere tidspunkt.

Kan jeg starte investeringen på nytt etter at jeg har stoppet den?

Ja, du kan starte investeringen igjen ved å klikke på knappen Gjenstart, som du finner i porteføljelisten på handelsplattformen. Du vil deretter bli bedt om å bekrefte at din finansielle situasjon ikke har forandret seg vesentlig siden sist du investerte. I tillegg skal minimumsbeløpet for investeringen være tilgjengelig på din konto.

Kan jeg investere mer i en eksisterende portefølje?

Du kan investere ytterligere midler i en portefølje ved å klikke på knappen Administrer > Sett inn penger ved den valgte strategi i porteføljelisten i SaxoTraderGO.

Du kan øke størrelsen på din samlede investering med minimum 5.000 av strategiens valuta. Når du øker investeringen vil systemet automatisk allokere innbetalingen på best mulig vis, men vær oppmerksom på at allokeringen kanskje ikke er akkurat i henhold til fordelingen i porteføljen, hvis beløpet ikke kan fordeles jevnt ut over de individuelle investeringer.

Hvordan overfører jeg midler fra strategien?

For å overføre penger fra en igangsatt portefølje eller strategi skal du først Stoppe den. Det er ikke mulig å overføre midler fra en aktiv portefølje eller strategi.

Når du har avsluttet strategien eller porteføljen, kan du flytte de frie midlene til din primære trading konto ved å klikke på knappen Administrer > Ta ut penger.

No configuration