Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

A

Kontooversikt

En oversikt over dine kontoer, inkludert grunnvaluta, verdi, tilgjengelige kontanter,  ikke-realisert margin – fortjeneste/tap, midler tilgjengelig for marginhandel, og marginutnyttelse.

Kontoutskrift

En oversikt over nåværende saldo og endringer i saldo for hver konto.

Kontosammendrag

Status og handelsaktivitet for en bestemt konto. Hvis du bruker flere kontoer, viser kontosammendraget informasjon om hver enkelt konto, samt et totalsammendrag for alle kontoene.

Kontoverdi

Nåværende verdi for kontoen. Kombinasjon av kontantsaldo, urealisert verdi av posisjoner og ikke-bokførte transaksjoner.

Aktivitetslogg

En liste over alle dine SaxoTrader-aktiviteter. Aktivitetsloggen inkluderer detaljer om handler, ordrer, forespurte kurser, chat-samtaler, systemmeldinger og, for simulerte kontoer, tilbakestillinger av konto.

Amerikanske opsjoner

Opsjoner som kan innløses når som helst på eller før utløpsdatoen.

Analyse

En studie og analyse av historiske kursdata for å forutsi fremtidige bevegelser i kursen til et instrument.

Appresiering

En økning i verdien av et instrument.

Salgskurs

Kursen du kan kjøpe det angitte instrumentet til. Dette kalles også tilbudskursen. For valutahandel er det kursen som du kan kjøpe handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å selge kursvalutaen for paret. Hvis du for eksempel kjøper EURUSD 100 000, kjøper du 100 000 euro mot amerikanske dollar.

Aktivum

I opsjonshandel er dette et vanlig uttrykk for det underliggende aktivumet. Dette er finansinstrumentet som opsjonene, som er et derivert produkt, er basert på. For eksempel er de underliggende aktivaene for IBMs aksjeopsjoner selve IBM-aksjene.

ATM (At The Money)

En tilstand der innløsingskursen til en opsjon er lik (eller tilnærmet lik) markedskursen til det underliggende verdipapiret.

ATM-forward-innløsing

ATM-forward-innløsingskursen til en opsjon er innløsingskursen til den tilsvarende forward outright-kursen på en bestemt forward-dato, slik det beregnes via rentedifferanser.

Automatisk utførelse

Den maksimale mengden av instrumentet som kan omsettes automatisk før manuell bekreftelse fra en megler (direkte kurs) er påkrevd.  I perioder med volatile markedsforhold kan automatisk utførelse av handler bli deaktivert.

Tilgjengelig for marginhandel

Midlene som er tilgjengelige for marginhandel, avledet ved å trekke Brukes til marginkrav fra Kontoverdi.