Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

B

Stolpe

En grafisk fremstilling av bevegelsene til et instrument, som vanligvis inkluderer start- og sluttkursen samt den høyeste og laveste kursen for en angitt tidsperiode.

Stolpe-HLC, teknisk studie

En diagramtype som viser de høyeste og laveste kursene samt sluttkursene for hver diagramperiode.

Stolpe-OHLC, teknisk studie

En diagramtype som viser de høyeste og laveste kursene samt start- og sluttkursene for hver diagramperiode.

Grunnvaluta

For valutahandel er dette valutaen som investoren kjøper eller selger. I EURUSD er for eksempel grunnvalutaen EUR. Det betyr at én EUR-enhet har en variabel verdi i USD. Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD. Den andre valutaen (USD i eksempelet ovenfor) kalles den variable valutaen.

‘Bear’ (Kursfallspekulant)

En megler som tror at kursene vil falle. Et nedadgående marked er et marked der kursene faller, mens et nedkursmarked (bear-marked) er et marked der kursene har falt med 20 % eller mer over en lengre periode.

Kjøpskurs

Kursen du kan kjøpe et angitt instrument til. For valutahandel er det kursen som du kan selge handels-/grunnvalutaen til (notert først), ved å kjøpe kursvalutaen for paret. Hvis du for eksempel kjøper USDJPY 100 000, selger du 100 000 amerikanske dollar og kjøper japanske yen.

Black Scholes-modell

En formel som undersøker kursvariasjonen for finansinstrumenter over tid. Den brukes ofte til å fastsette kursnivåene for europeiske kjøpsopsjoner. Formelen tar i betraktning faktorer som påvirker kursen til en kjøpsopsjon, inkludert kursen til det underliggende aktivumet, innløsingskursen til opsjonen, renten og tidsperioden før opsjonen utløper.

Brudd

Når handel bringer kursen til et instrument gjennom et angitt nivå. Hvis for eksempel innløsingskursen til en limit-ordre om å kjøpe er satt til 100, og kursen hopper fra 105 til 95, er kursnivået på 100 blitt brutt, og ordren blir en markedsordre og effektueres så raskt som mulig.

‘Bull’ (Kursstigningsspekulant)

En megler som tror at kursene vil stige. Et stigende marked er et marked der kursene stiger, mens et oppkursmarked (bull-marked) er et marked der kursene har steget med 20 % eller mer fra et lavt punkt over en lengre periode.

Kjøpstilbud

En limit-ordre om å kjøpe til den gjeldende tilbudskursen (salgskursen).