Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

C

Kjøpsopsjon

Du kan kjøpe eller selge en kjøpsopsjon.

Hvis du kjøper en kjøpsopsjon, har du rett, men ikke plikt, til å kjøpe det underliggende instrumentet til den avtalte innløsingskursen på den avtalte utløpsdatoen (europeisk opsjon).

Hvis du selger en kjøpsopsjon, har du plikt til å selge det underliggende instrumentet til den avtalte innløsingskursen på den avtalte utløpsdatoen (europeisk opsjon).

Børsdiagram (candlestick), teknisk studie

En diagramtype der en tynn linje representerer kursområdet for instrumentet i diagramperioden Start- og sluttkursene for perioden er representert av en tykkere linje (rød hvis kursen endte lavere, og grønn hvis den endte høyere).  Det totale bildet kan minne om et stearinlys. Mange meglere synes at det er det enkleste diagrammet å lese.

Kontantsaldo

Gjeldende verdi av kontantmidlene på kontoen.

CFD-finansiering

Når du eier en CFD (differansekontrakt), godtar du å gjøre opp forskjellen mellom kursen da du åpnet posisjonen, og kursen når du stenger posisjonen. Du betaler ingenting på forhånd når du åpner en posisjon, men du belastes en finansieringskostnad i stedet. Hvis du motsatt har en short-posisjon, vil du bli kreditert / få utbetalt rente.

Stenge en posisjon

Steng en investering ved å utføre den motsatte handelen. Hvis du for eksempel kjøpte USDJPY 100 000, må du selge USDJPY 100 000 for å stenge posisjonen.

Stengekurs

Kursen som en posisjon har ved stengning. Denne gjelder ikke for starthandler og vil være den samme som handelskursen.

Kommisjon

Alle faste kommisjoner og avgifter som gjelder for handler av den oppgitte handelsstørrelsen.

Betinget ordre

Betingede ordrer er det samme som relaterte handelsordrer. Flere typer er tilgjengelig: Hvis gjort (slave), der en slaveordre bare blir aktiv hvis den primære ordren utføres. OCO (One Cancels the Other), der utførelsen av én ordre annullerer den andre. Betingede treveisordrer er også tilgjengelige, der to ordrer plasseres hvis (Hvis gjort) en primær ordre utføres. Disse ordrene er selv relatert som OCO-ordrer, noe som gjør at både en stoploss- og en gevinstsikringsordre kan plasseres rundt en posisjon.

CFD (Contract for Difference, differansekontrakt)

En CFD er et derivat av et aksjeprodukt og brukes til handel. CFD-kursen opptrer nøyaktig likt den underliggende aksjekursen. CFD-handel har en rekke fordeler i forhold til vanlig aksjehandel, for eksempel marginhandel og direkte (umiddelbar) handel i stedet for å måtte vente på at handelsordren skal effektueres på en børs.

Konverteringskurs

Overføringer og gevinst/tap fra handler konverteres til grunnvalutaen for kontoen basert på dagens gjeldende valutakurs.

Stengekostnad

Kostnaden for å stenge posisjonene dine, for eksempel kommisjoner og handelsgebyrer.

Motvaluta

For valutahandel er dette valutaen som investoren betaler med eller mottar under handel. I EURUSD er for eksempel den variable valutaen USD, og én EUR-enhet har en variabel verdi i USD. Når du kjøper EUR, betaler du med USD, og når du selger EUR, mottar du USD. Den andre valutaen (EUR i eksempelet ovenfor) kalles grunnvalutaen.

Kryss

Velg valutakrysset for handelen, for eksempel USDJPY. USDJPY betyr at du handler amerikanske dollar mot japanske yen. Hvis du kjøper, kjøper du dollar og betaler med yen, og hvis du selger, selger du dollar og mottar yen.

Valutahandel

Valutahandel kalles også Forex-handel, FX-handel eller Foreign Exchange-handel. Saxo Bank leverer en online-plattform for valutahandel.