Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

D

Dagsordre

En ordre som er gyldig fram til slutten av dagen. Hvis den ikke er effektuert før den tid, annulleres den.

For valutahandel er dagsslutt kl 22.00 GMT på dagen du plasserer ordren.

For CFDer og aksjer er dagsslutt når børsen som aksjen handles på, stenger.

Fall

En nedgang i verdien av et instrument.

Leveringsdato

Datoen leveringen av de underliggende varene for en futures-kontrakt skal forekomme. For spekulerende investering i futures må futures-kontraktposisjonen stenges på eller før denne datoen.

Delta

For valutaopsjoner innebærer for eksempel en delta på 25 en eksponering på 25 % for den underliggende spotten. Det vil si en spotposisjon som utgjør 25 % av den teoretiske verdien av opsjonen. En opsjon med en delta på 25 ved start indikerer en sannsynlighet på 25 % for at opsjonen vil bli innløst ITM (In the Money). Teknisk sett kan delta beskrives som et forholdstall som sammenligner kursendringen til det underliggende aktivumet med den tilsvarende kursendringen til et derivat.

Fall

En nedgang i verdien av et instrument.

Derivat

Instrumenter som er avledet (derivert) fra et annet verdipapir. CFD-er er for eksempel derivert fra fysiske aksjer.

Direkte markedstilgang (DMA, Direct Market Access)

Direkte deltakelse i ordreboken som opprettholdes av en børs. Ordreboken inneholder ordrer om å kjøpe og selge et verdipapir og brukes til å fastsette den gjeldende kjøps-/salgskursen for markedet.

Utbytte

Prosentandelen av aksjeverdien i et selskap som utbetales til aksjonærene. En aksje som selges for USD 100 per aksje med et årlig utbytte på USD 1, gir investoren en avkastning på 1 %.

Downtick

Et større eller mindre fall i den noterte kursen. Mange aksjebørser har en uptick-regel om at en aksje kun kan selges hvis aksjekursen har steget høyere enn den siste kursen som det ble foretatt en transaksjon ved. Dette er rettet mot meglere som vil short-selge, og har som hensikt å forhindre store fall i markedet Andre børser har tick test-regler som i hovedsak er like uptick-regelen: Aksjer kan bare short-selges ved såkalte zero-upticks, som betyr at transaksjonskursen er enten høyere enn den siste transaksjonskursen, eller at transaksjonskursen er uendret, men høyere enn den foregående transaksjonskursen.  Dette kalles zero uptick eller zero plus tick. CFDer er fordelaktige for meglere som opererer kursfallrettet mot en aksje, for det er ingen uptick- eller tick test-regler for CFDer.