Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

E

Fortjeneste per aksje (EPS, Earnings Per Share)

EPS er selskapets fortjeneste delt på antallet utestående aksjer.

Hvis et selskap som tjener USD 10 millioner på ett år, hadde utestående aksjer for USD 10 millioner, ville EPS være USD 1 per aksje.

Selskaper bruker ofte et vektet gjennomsnitt for utestående aksjer i løpet av rapporteringsperioden når de skal beregne EPS.

Aksjer

Finansinstrument som representerer delvis eierskap i et selskap.  Også kjent som andeler.

Europeisk opsjon

Opsjoner som bare kan innløses på utløpsdatoen.

Børs

Et marked der verdipapirer, opsjoner, futures og/eller råvarer omsettes.

Valutakurs

Verdien av en valuta i forhold til en annen valuta. En argentinsk dollar kan for eksempel være verdt 58 amerikanske cent eller 70 japanske yen. Valutaer som omsettes fritt på valutamarkeder, har en spotkurs (gjelder for handler som gjøres opp "spot", det vil si to arbeidsdager senere) og en terminkurs (som er spotkursen justert slik at den inkluderer rentedifferansen mellom de to valutaene til utløp). Et land kan fastsette valutakursen på flere måter: 

  • Et flytende valutakurssystem, der valutaen finner sitt eget nivå i markedet.
  • Et crawling-system eller et fleksibelt peg-system, som er en kombinasjon av en offisielt fastsatt kurs og hyppige små justeringer som i teorien fungerer som et vern mot spekulasjonsbygging rundt revaluering eller devaluering.
  • Et fast valutakurssystem, der verdien av valutaen angis av myndighetene og/eller sentralbanken.

Løse inn

Du løser inn en opsjon når du bruker retten til å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet til kursen som er oppgitt i opsjonskontrakten.

Utløpsdato

Utløpsdatoen er datoen da opsjonen utløper. Opsjoner som kan innløses bare på utløpsdatoen, kalles europeiske opsjoner. Det finnes også opsjoner som kan innløses når som helst etter opprettelsen av opsjonskontrakten og frem til utløpsdatoen, eller bare ved avgrensede intervaller i løpet av kontraktsperioden. Disse kalles henholdsvis amerikanske og bermudiske (også midtatlantiske) opsjoner.

Eksponering

Være utsatt for risiko, for eksempel eksponering for svingninger i valutakursen.

Eksponeringsdekning

Prosenten av eksponeringen som dekkes av midler tilgjengelig for margin.