G

Gamma

Et anslag over endringen i deltaen for en opsjon i forhold til en endring i kursen til den underliggende aksjen når alle andre faktorer holdes konstant. Gamma er nøyaktig for små endringer i kursen til den underliggende aksjen, men uttrykkes som en endring i delta for en bevegelse i aksjen på ett punkt.

Hvis en kjøpsopsjon for eksempel har en delta på 0,49 og en gamma på 0,03 og aksjen faller ett punkt, vil opsjonens delta være 0,46 (0,49 + (0,03 x –USD 1,00)).  Delta genereres av en matematisk modell og avhenger av aksjekurs, innløsingskurs, volatilitet, renter, utbytte og tid til utløp.

Giring

Muligheten til å holde en investeringsposisjon med større verdi enn egenkapitalen din (sikkerheten). Når du øker (eller girer) investeringen din, trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av det instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Gyldig til annullert (GTC, Good till Cancelled)

En type limit-ordre som er aktiv til den effektueres eller annulleres. I motsetning til en dagsordre kan en GTC-ordre forbli aktiv over et ubegrenset antall handelsøkter.

Gyldig til dato (GTD, Good till Date)

En ordre som er gyldig til datoen som er angitt av megleren. Hvis ordren ikke utføres på datoen som megleren angir, annulleres ordren.