Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

I

IBAN-nummer (International Bank Account Number)

Et IBAN-nummer inneholder informasjon som beskriver landet, banken og filialen for mottakeren, samt selve kontonummeret.

Det brukes til å forenkle den automatiske behandlingen av betalinger på tvers av landegrenser.

Et IBAN-nummer kan fås fra banken til mottakeren. IBAN-nummer er obligatorisk i EU.

Hvis gjort-ordre (If done)

En ordre av typen Hvis gjort består av to ordrer: en primær ordre som utføres så raskt markedsforholdene tillater det, og en sekundær ordre som bare aktiveres når den første ordren er utført.

ITM (In-the-Money)

En kjøpsopsjon er ITM når kursen til den underliggende aksjen er høyere enn innløsingskursen til opsjonen. Motsatt er en salgsopsjon ITM når kursen til den underliggende aksjen er lavere enn innløsingskursen til opsjonen. Ved utløp innløses automatisk opsjoner som er 0,01 ITM.

Indeks

Et numerisk mål på hvordan kursen til en representativ gruppe aksjer har endret seg over tid. Alle de større børsene har én eller flere indekser. NASDAQ-børsen har for eksempel NASDAQ 100-indeksen (en sammensetning av de 100 største ikke-finansielle selskapene som er oppført på NASDAQ).  Enkelte indekser lages og vedlikeholdes av private organisasjoner, for eksempel Dow Jones Industrial Average og S&P 500. Du kan handle CFD-er basert på mange av aksjemarkedsindeksene rundt om i verden.

Instrument

Et omsettelig symbol med en pengeverdi. Dette kan være et valutakryss (valutapar) eller en aksje-ticker (for CFD-er og aksjer) osv.

Instrumentvaluta

Valutaen som instrumentet omsettes med.

Interbank

Kortsiktig (ofte over natten) lån og utlån mellom banker, i motsetning til bankenes forretninger med bedriftskunder eller andre finansinstitusjoner.

Rente

Rente er en avgift som påregnes lånte penger og uttrykkes vanligvis i prosent per år.

Når du kjøper CFD-er, låner du i prinsippet penger til en handel. Dermed belastes du en standardrente basert på gjeldende LIBOR (London Interbank Offer Rate) samt en liten prosentandel.

Når du derimot selger en CFD, mottar du rente for beløpet som CFD-en representerer. Denne prosentandelen er LIBID-renten minus en liten prosentandel.

Rentedifferanse

Avkastningsspreaden mellom to ellers sammenlignbare gjeldsinstrumenter som er benevnt i ulike valutaer.

Egenverdi

Beløpet som en opsjon er ITM. For en kjøpsopsjon er egenverdien den gjeldende kursen til det underliggende aktivumet minus innløsingskursen. For en salgsopsjon er egenverdien innløsingskursen minus kursen til det underliggende aktivumet.  Hvis differansen mellom kursene ikke er positiv for noen av tilfellene, er egenverdien null.