Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

L

Giring

Muligheten til å holde en investeringsposisjon med større verdi enn egenkapitalen din (sikkerheten). Når du girer (eller øker) investeringen din, trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av det instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Limit-ordre

Limit-ordrer brukes vanligvis til å komme seg inn på et marked og oppnå gevinst ved forhåndsdefinerte nivåer. Limit-ordrer om å kjøpe plasseres under den gjeldende markedskursen og utføres når salgskursen når eller overskrider det angitte kursnivået. (Hvis ordren er plassert over gjeldende markedskurs, effektueres den umiddelbart til den beste tilgjengelige kursen under eller på samme nivå som limit-kursen.)

Limit-ordrer om å selge plasseres over den gjeldende markedskursen og utføres når kjøpskursen overskrider det angitte kursnivået. (Hvis ordren er plassert under gjeldende markedskurs, effektueres den umiddelbart til den beste tilgjengelige kursen over eller på samme nivå som limit-kursen.)  Når en limit-ordre utløses, blir den så raskt som mulig effektuert til kursen som kan oppnås i markedet.

Vær oppmerksom på at kursen som ordren effektueres til, kan skille seg fra kursen som er angitt for ordren hvis startkursen i markedet er bedre enn limit-kursen. For futures vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil bli værende i markedet som en limit-ordre. For CFD-er vil ordren bli effektuert hvis det er mulig, og eventuelle gjenværende volumer vil bli værende i markedet som en limit-ordre.

Likvid/likviditet

Evnen til enkel konvertering til kontanter og med minimale tap. Statskasseveksler med svært kort løpetid er et eksempel på en likvid investering.  Et likvid marked er et marked der det er nok aktivitet til å tilfredsstille både kjøpere og selgere.

Long

Generelt sett betyr å gå lang kjøp, mens å gå short betyr salg. En lang-posisjon vil øke i verdi hvis markedskursen øker.

For valutahandel betyr for eksempel å gå lang kjøp av handelsvalutaen i valutaparet. Hvis du går lang på USDJPY, kjøper du USD ved å selge JPY.

For verdipapirer betyr å gå lang å ta eierskap til et verdipapir ved å kjøpe det, i motsetning til å gå short, der du selger verdipapiret uten å eie det.

Lot

Brukes i handel med futures-kontrakter som definisjon av en fast kontraktstørrelse som tilsvarer et fast antall av elementet som det skal handles med i fremtiden.