Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

M

Margin

Mengden egenkapital (sikkerhet) som kreves for en investeringsposisjon, som en prosentandel av den gjeldende verdien.

Når du handler med marginer (kalles også giring), trenger du bare å sette inn en brøkdel av den gjeldende verdien av instrumentet du investerer i.

Hvis for eksempel råvaren du handler, krever en margin på 5 %, kan du øke (eller gire) investeringen 20 ganger. Med andre ord vil et innskudd på USD 10 000 kunne holde en posisjon på USD 200 000.

Marginvarsel

Når du har overskredet den tillatte driftsmarginen, mottar du et marginvarsel om å rette opp situasjonen.

For å unngå at posisjonene stenges for deg (Stop-out), må du enten stenge eller redusere åpne posisjoner eller sende ekstra midler for å dekke posisjonene.

Margininnskudd

Midler som en megler må ha på en marginkonto, som representerer en prosentandel av den gjeldende markedsverdien av verdipapirene som holdes av megleren.

Selgere av opsjoner må ha ekstra midler på kontoene i tillegg til opsjonspremien for å dekke mulige tap som kan påføres hvis markedet beveger seg motsatt av opsjonsposisjonen.

Den nødvendige marginen varierer i henhold til opsjonstypen og om selgeren også har en posisjon i det underliggende aktivumet.

Hvis du vil ha mer informasjon om handelsbetingelsene hos Saxo Bank, kan du gå til kontosammendraget i handelsplattformen din og åpne seksjonen for betingelser for handel, som du finner øverst til høyre i kontosammendraget

Marginutnyttelse

Prosentandelen du bruker av tilgjengelig margin.

Marked Maker

En anerkjent institusjon eller enkeltperson som er villig til å handle enkelte verdipapirer når en megler vil kjøpe eller selge. Marked Makers insitament for kjøp eller salg til alle tider er spreaden, eller forskjellen, mellom kjøps- og salgskurs.

Markedsordre

En ordre om å kjøpe eller selge et angitt instrument så raskt som mulig til kursen som kan oppnås i markedet.

Midtkurs

Midtkursen er midt mellom kjøps- og salgskursen (tilbudskursen). Hvis for eksempel kjøpskursen er 1,4426 og salgskursen er 1,4430, er midtkursen 1,4428.

Modul

En funksjonell komponent i plattformen, for eksempel modulene Åpne ordrer og Diagram. Modulene åpnes på menylinjen.

MACD (Moving average convergence/divergence), teknisk studie

En trendindikatordiagramstudie som følger forholdet mellom to kurser for glidende gjennomsnitt (vanligvis 26 og 12 dagers gjennomsnitt).  I tillegg angis et 9 dagers gjennomsnitt for MACD-linjen som en kontroll- eller signallinje. Når signallinjen sammenfaller med MACD-linjen, kan den vise kjøps- og salgsmuligheter.