Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

P

PIP

Pip står for "prosent i punkter" og er den minste grunnverdien for valutakrysskursendring.

De fleste valutapar noteres med fire desimaler, slik at en bevegelse fra 1,1850 til 1,1851 for et valutapar utgjør én pip.

Du kan beregne verdien av én enkelt pip for en bestemt posisjon ved hjelp av formelen ovenfor.

Du vet for eksempel at EUR/USD noteres med fire desimaler, så for en gitt posisjon kan du gange posisjonsmengden med verdien av én pip, eller USD 0,0001.

For en kontrakt på EUR/USD 100 000 vil altså én pip tilsvare USD 10.

For en kontrakt på USD/JPY 100 000 tilsvarer én pip JPY 1000, fordi USD/JPY bare noteres med to desimaler (altså 1 pip = JPY 0,01).

Portefølje

En investeringsportefølje er den samlede rekken av finansinstrumenter som eies, for eksempel selskapsaksjer, verdipapirer med fast rente eller pengemarkedsinstrumenter.

En investeringsportefølje bør ha en rekke relativt urelaterte, eller ukorrelerende, investeringer for å minimere risikoen – meglere og investeringsrådgivere advarer mot å "satse alt på ett kort".

Posisjon

En investering i et instrument.

Når du for eksempel handler (for eksempel kjøper) USDJPY, åpner du en USDJPY-posisjon.

Når du deretter utfører den motsatte handelen (i dette tilfellet selger) for USDJPY, stenger du posisjonen.

Posisjon kan også henvise til en meglers kontant-/verdipapir-/valutasaldo, om vedkommende har lite penger, har penger å låne ut, er overkjøpt eller oversolgt i en valuta osv.

Posteringsdato

Datoen en transaksjon posteres på kredit- eller debetsiden i kontoen.

Premie

For valutahandel brukes premie i to ulike sammenhenger. Premien kan være:

  • totalkursen for opsjonen eller
  • verdien som opsjonskursen overskrider egenverdien med, også kjent som opsjonens tidsverdi

Når du kjøper en opsjon, betaler du en premie på forhånd som gir deg rett til gevinst ved en kursendring i det underliggende aktivumet. Premiebeløpet avhenger av størrelsen på den potensielle gevinsten.

Når du kjøper en opsjon, er det potensielle tapet begrenset til premien, men du har et ubegrenset gevinstpotensial.

PE-forhold (Price-to-earnings)

PE-forholdet er aksjekursen delt på fortjeneste per aksje.

Primær ordre

Den primære ordren for en betinget treveis- eller Hvis gjort-ordre. Relaterte (sekundære) ordrer blir ikke aktive markedsordrer med mindre denne ordren utføres.

Gevinstsikring

Stengning av en posisjon for å innkassere gevinsten. Gjøres vanligvis ved en limit-ordre for å stenge en posisjon og innkassere gevinsten automatisk når markedet når et angitt nivå.

Proxy

En proxy er en enhet som fungerer som en mellomstasjon mellom en datamaskin og Internett.

Proxyer har en innebygd buffer for å gjøre Internett-surfing raskere, og noen muliggjør også filtrering av Internett-innhold av sikkerhetsårsaker.

Salgsopsjon

Du kan kjøpe eller selge en salgsopsjon.

Hvis du kjøper en salgsopsjon, har du rett, men ikke plikt, til å selge det underliggende instrumentet til avtalt innløsingskurs på den avtalte utløpsdatoen (europeisk opsjon).

Hvis du selger en salgsopsjon, har du plikt til å kjøpe det underliggende instrumentet til den avtalte innløsingskursen på den avtalte utløpsdatoen (europeisk opsjon).