Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

R

Relatert ordre

Betingede ordrer er det samme som relaterte handelsordrer.

Flere typer er tilgjengelig:

Hvis gjort (slave), der en slaveordre bare blir aktiv hvis den primære ordren utføres.

OCO (One Cancels the Other), der utførelsen av én ordre annullerer den andre.

Betingede treveisordrer er også tilgjengelige, der to ordrer plasseres hvis (Hvis gjort) en primær ordre utføres.

Disse ordrene er selv relatert som OCO-ordrer, noe som gjør at både en stoploss- og en gevinstsikringsordre kan plasseres rundt en posisjon.

Motstand

Kursnivået som en stigende kurs forventes å stoppe på når markedsdeltakerne begynner å selge instrumentet. Det motsatte av motstand er støtte.

Risikostyring

Forsøk på å kontrollere utfallet av et kjent eller forutsigbart gevinst- eller tapsområde.

Risikostyring inkluderer flere trinn, og utgangspunktet er god forståelse av egne forretninger og eksponering for risiko som må dekkes for å beskytte verdien av forretningene.

Deretter bør en vurdering foretas av typene variabler som kan påvirke forretningene, og hvordan du best beskytter deg mot uønskede resultater.

Risikostyring kan være så enkelt som å plassere stoplossordrer for å forhindre store tap, eller så komplekst som å sikre posisjoner med opsjoner eller variere porteføljen for å sikre at du ikke overeksponeres for én enkelt bransje eller instrumenttype.

Du bør deretter vurdere den foretrukne risikoprofilen, det vil si om du er risikouvillig eller har en rimelig aggressiv tilnærming. Dette inkluderer også å avgjøre hvilke instrumenter som skal brukes til å styre risiko, og om en naturlig sikring kan brukes.

Når du har valgt en risikostyringsstrategi, bør den evalueres kontinuerlig med henblikk på effektivitet og kostnader.

Risikotilbakeføring

Samtidig kjøp av en OTM-kjøpsopsjon og salg av en OTM-salgsopsjon, vanligvis uten noen forhåndspremie.

Opsjonene som kjøpes og selges, vil ha den samme teoretiske størrelsen og det forhåndsdefinerte utløpet, og deltaene settes vanligvis til 25 %.

I henhold til Black-Scholes bør kjøp og salg av opsjoner med lignende deltaer (og dermed OTM-forward i samme grad) være nullkost. I praksis favoriserer markedet den ene siden i forhold til den andre.

I det enkleste tilfellet er den implisitte volatiliteten for OTM-salgsopsjoner og -kjøpsopsjoner med samme innløsingskurs og utløpsdato ulike, og ekstrakostnaden for den favoriserte siden kalles vanligvis risikotilbakeføringsspread.

Denne spreaden reflekterer markedets oppfatning om at den relevante sannsynlighetsdistribusjonen ikke er symmetrisk rundt forwarden, men forskjøvet i retning av den favoriserte siden.

En annen måte å tolke dette på er å si at den implisitte volatiliteten samsvarer med spoten, noe som er umulig i Black-Scholes-universet.

Rollover

Når en spotvalutaposisjon holdes på slutten av arbeidsdagen før valuteringsdatoen, "rulles" den over til en ny valuteringsdato på en Tom/Next-basis.

Som en del av rollover-prosessen belastes posisjonene med et swap-gebyr eller en bytteavgift basert på LIBOR/LIBID-rentene for de to omsatte valutaene med et ekstra tillegg på +/- 0,25 % (for private kontoer) samt en rentekomponent for eventuelle urealiserte gevinster/tap for posisjonen.

Round turn

En kommisjon som inkluderer både åpning og stengning av posisjonen.

Alternativet er en Half turn-kommisjon, som belastes per handel (det vil si for både kjøp og salg).