Kontakt Saxo Bank

Via Saxo Bank får du tilgang til profesjonelle handelsverktøy, bl.a.

  • Aksjeanalyse for 13 000 selskaper
  • Teknisk analyse
  • Gratis sanntidskurs for aktive tradere

Ring oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg med investeringene dine. Handler du aktivt eller i store volumer, kan vi tilby direkte sparring med vårt handelsbord.

Telefon:
+47 80 05 81 44

Kontakt oss via e-post: Nordicdesk@saxobank.com

T

Tidsverdi

Beløpet som verdien av opsjonen overskrider egenverdien med.

Theta

Beskriver endring i verdien av en opsjon over tid.

Endringen i verdi stammer fra reduksjonen i tid til utløp og dermed reduksjonen i opsjonens levetid.

Eller

Et anslag for reduksjon i kursen til en opsjon over en tidsperiode når alle andre faktorer holdes konstant.

Theta uttrykkes vanligvis på daglig basis. Hvis for eksempel en kjøpsopsjon har kursen USD 3,00 og en theta på 0,10 én dag senere, og alt annet er uendret, vil kjøpsopsjonen ha en kurs på USD 2,90 (USD 3,00 - (0,10 x 1)).

Theta genereres av en matematisk modell og avhenger av aksjekurs, innløsingskurs, volatilitet, renter, utbytte og tid til utløp.

Bevegelig stopp

En bevegelig stoppordre er en stoppordre som har en utløserkurs som endres med spotkursen.

Når markedet stiger (for lang-posisjoner), stiger stoppkursen i henhold til proporsjonen du har angitt, men hvis markedskursen faller, vil stoppkursen forbli uendret.

Denne typen stoppordre hjelper en investor med å sette en grense for maksimalt mulig tap uten å begrense mulig gevinst på en posisjon.

Den reduserer også behovet for konstant overvåkning av markedskurser for åpne posisjoner.

Ikke-bokførte transaksjoner

Handler, kommisjoner osv. som ikke er bokført ennå. En handel som er utført i dag, vil for eksempel bli bokført neste arbeidsdag.